Krajská zdravotní dobře hospodaří, zvyšuje platy a investuje do svých nemocnic

0
289

Krajská zdravotní pokračuje v příznivém hospodaření. Díky tomu se společnosti, která pro Ústecký kraj spravuje nemocnice v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově, daří v posledních letech zvyšovat každoroční mzdové nárůsty pro všechny zaměstnance, ale i postupně obnovovat nemocnice včetně zdravotnické techniky.

„Výsledkem hospodaření společnosti za rok 2017 je zisk ve výši 6 276 423,03 Kč, přičemž ziskového hospodaření bylo dosaženo v každé z nemocnic Krajské zdravotní, a. s. Celkové náklady činí 6 753 740 319,63 Kč, celkové výnosy činí 6 760 016 742,66 Kč. Výsledek hospodaření všech nemocnic, sdružených do Krajské zdravotní – a to považujeme za důležité a jen potvrzující výsledek předchozích let – je kladný. Za to všem zaměstnancům společnosti děkujeme. Aktualizovaný celkový objem investičních aktivit při obnově zdravotnické techniky a stavební činnosti v roce 2018 dosahuje jeden a půl miliardy. Významné investice jsou plánovány do všech pěti nemocnic. Hovoříme-li však o investicích, investice pro letošní rok je, dá se říct, prakticky dvoumiliardová, jestliže připočítáme více než 450 milionů korun na navýšení osobních nákladů, z nichž jen 280 milionů korun tvoří navýšení tarifů. Finanční prostředky vložené do mezd zaměstnanců považujeme za důležitou investici. Nad rámec úpravy mzdových tarifů Krajská zdravotní poskytuje stabilizační příplatky nelékařským zdravotnickým pracovníkům, provedla například zlepšení odměňování u sanitářů a realizovala navýšení vážící se na nově nastavenou výši minimální mzdy,“ řekl Ing.  Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s. (Zleva na fotografii s  generálním ředitelem Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petrem Fialou).

„Pro rok 2018 má Krajská zdravotní finančním plánem určeno vyrovnané hospodaření. Za první dva měsíce roku 2018 měl být plánovaný schodek hospodaření dva miliony korun, podařilo se jej však snížit na polovinu, tedy jeden milion korun, což je velmi dobrý signál pro další období hospodářského roku,“ dodal Jiří Novák.

Předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., také zdůraznil, že i v dalších letech počítá Krajská zdravotní, a. s., s vyrovnaným hospodařením. Upozornil ovšem na fakt, že na rozdíl od některých nemocnic v jiných krajích nedostává Krajská zdravotní, a. s., dotace na provoz. Ústecký kraj se zaměřuje výhradně na investiční finanční podporu Krajské zdravotní.

Předseda představenstva rovněž akcentoval strategické cíle společnosti: „Naším záměrem je držet pozitivní trend hospodaření, investovat do areálů nemocnic, oprav budov, ale také do obnovy a modernizace přístrojového vybavení. V oblasti personální budeme pokračovat v úsilí o stabilizaci zdravotnického personálu všech pěti nemocnic, hlavně v lékařských a sesterských profesích. K tomu budeme i v dalších letech mimo jiné využívat úspěšný stipendijní program Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s. Na začátku roku 2018 byla vyhlášena II. výzva pro akademický rok 2017/2018 s možností opět získat stipendium ve výši až 70 000 Kč. Podporováni budou studenti v oborech lékař, všeobecná sestra, radiologický asistent, fyzioterapeut, zdravotnický záchranář a zdravotnický asistent. V oblasti poskytování zdravotní péče mezi strategické úkoly patří po vybudování kardiochirurgického pracoviště, které bylo k 1. lednu 2018 ustaveno, získat statut centra komplexní kardiovaskulární péče v ústecké Masarykově nemocnici, a to spolu s vybudováním nových moderních operačních sálů. Naši snahu o získání uvedeného statutu jsme zvýraznili předáním žádosti ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi při jeho návštěvě Krajské zdravotní dne 19. března 2018. Cílem je také vybudování urgentních příjmů postupně ve všech nemocnicích Krajské zdravotní a umístění magnetických rezonancí v každé z nemocnic. Magnetické rezonance v Děčíně, Mostě a Chomutově mají být pacientům k dispozici ještě v letošním roce. Chceme také vybudovat moderní operační sály v děčínské a chomutovské nemocnici, obdobně jako ty, které se od léta 2017 již staví v teplické nemocnici.“

„Do všech těchto akcí chce Krajská zdravotní investovat s důsledným využíváním dotačních titulů a s finanční investiční podporou od Ústeckého kraje jako jediného akcionáře, který tímto umožňuje naplňovat dlouhodobou strategii postupné obnovy nemocnic a jejich přístrojového vybavení. S odboráři loni vedení společnosti podepsalo na další dva roky novou kolektivní smlouvu a zavázalo se, stejně jako v roce 2017, k dalšímu desetiprocentnímu zvýšení mzdových tarifů pro rok 2018 pro všechny zaměstnance. Sociální smír je pro naplňování dlouhodobých cílů, které si současné vedení společnosti vytyčilo, velmi důležitý. Je potřeba zdůraznit, že pro splnění všeho, co jsem uvedl, bylo a bude potřeba přijmout celou řadu opatření. Celý rok 2018 proto bude z tohoto pohledu nesmírně náročný. Jsem přesvědčen, že za dlouhodobé podpory našich zaměstnanců se nám podaří naše záměry uskutečnit. A za podporu se sluší všem poděkovat,“ uvedl Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

Výroční zprávu Krajské zdravotní, a. s., za rok 2017 včetně účetní závěrky bez výhrad projednala dne 26. března 2018 dozorčí rada Krajské zdravotní, a. s. Navrhla Ústeckému kraji, jedinému akcionáři rozhodujícímu v působnosti valné hromady, výroční zprávu schválit. Rada Ústeckého kraje v působnosti valné hromady Krajské zdravotní, a. s., projedná výroční zprávu včetně účetní závěrky za rok 2017 dne 4. dubna 2018.

Vedení společnosti se seznámilo s pokračující revitalizací teplické nemocnice

Generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala prezentoval v pátek 23. března v Teplicích nedávno dokončené, probíhající a připravované stavební zakázky v teplické nemocnici členům představenstva a managementu Krajské zdravotní, a. s., kteří se o postupu některých investičních akcí poté přesvědčili při jejich prohlídce.

V červenci roku 2017 začala v areálu Krajské zdravotní, a. s., – Nemocnice Teplice, o. z., vznikat nejvýznamnější stavba posledních desetiletí – pavilon operačních sálů a sterilizace – a od loňského listopadu se zde buduje i objekt pro nízkoprahový urgentní příjem. V nových operačních sálech bude realizováno veškeré současné spektrum operačních výkonů, které jsou v teplické nemocnici prováděny. Operovat se zde budou cévy, klouby, břišní dutiny a provádět laparoskopické zákroky. Na základě rozhodnutí představenstva Krajské zdravotní, a. s., dojde oproti původnímu záměru k dostavbě ještě jednoho nadzemního podlaží pro umístění anesteziologicko-resuscitačního oddělení a jednotky intenzivní péče. Projekt počítá také s výstavbou 25 parkovacích míst pro osobní auta, dvě z nich budou vyhrazena pro tělesně postižené. S otevřením přístupu do ulice Anglická je navržena také parkovací plocha pro zaměstnance s 67 parkovacími místy, čímž dojde k uvolnění parkovacích míst pro návštěvníky nemocnice přímo v jejím areálu. Financování je zajištěno s využitím prostředků od Ústeckého kraje.

Záměr zřídit protialkoholní záchytnou stanici v teplické nemocnici projednalo a schválilo představenstvo společnosti dne 29. listopadu 2017 na základě výsledku jednání hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka s předsedou představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiřím Novákem a generálním ředitelem Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petrem Fialou. Umístěna bude v prostorách pavilonu C.

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!