Homerlive
http://www.homerlive.cz/21044-2/

V okolí bloku 406 v Moskevsé ulici začíná velká rekonstrukce
Začíná rekonstrukce komunikace, chodníků a parkoviště v Moskevská ulici v okolí bloku 406. Stavební práce navazují na úpravy splaškové kanalizace a vodovodu, které v těchto místech prováděla Severočeská vodárenská společnost.

U bloku 406 se zrekonstruují parkovací stání, opraví, rozšíří a odvodní se stávající asfaltová komunikace, rekonstruují se stávající chodníkové plochy včetně sedmi uličních vpustí a vybudují se také nové z betonové dlažby. Oprav se dočká schodiště a veřejné osvětlení, parkoviště s živičným povrchem a rozšíří se vjezd z komunikace na Bělehradskou ulici. Obnově neujdou ani kontejnerová stání, kam bude zabudováno deset polopodzemních kontejnerů.

Za pokácené stromy a keře bude po dokončení stavby, které se předpokládá koncem října, provedena náhradní výsadba. Stavbu provádí firma Herkul a městskou pokladnu vyjde zhruba na 9,558 milionu Kč.

 
Post date: 2018-07-15 11:44:45
Post date GMT: 2018-07-15 09:44:45