Homerlive
http://www.homerlive.cz/asistentky-prevence-kriminality-se-proskolily-v-zakladech-prava/

Asistentky prevence kriminality se proškolily v základech práva
Dvanáct asistentek prevence kriminality Městské policie Litvínov prošlo školením z oblasti základy právních norem a oblast preventivních aktivit. V rámci školení si asistentky osvojily změny zákonů a předpisů, které se bezprostředně týkají jejich práce. „Soustředili jsme se především na příklady z praxe. Probírali jsme nejčastější modelové situace, se kterými se mohou asistenti prevence kriminality setkat. Asistenti prevenci by měli znát pojmy z přestupkového a trestního práva, ale hlavně by měli dobře znát obecně závazné vyhlášky města, ve kterém pracují. Na příkladech jsme se také učili zvládat nestandartní krizové situace a eliminovat konflikty. Také jsme se zabývali možnostmi zapojení asistentů prevence kriminality do akcí prevence kriminality,“ popsal aktivity při školení Martin Bardoň ze společnosti TRIVIS, který školení zajišťoval.
Post date: 2017-09-19 14:07:45
Post date GMT: 2017-09-19 13:07:45