Homerlive
http://www.homerlive.cz/autobusove-nadrazi-bude-dal-delat-ostudu/

Autobusové nádraží bude dál dělat ostudu
Neudržované a již nevyužívané autobusové nádraží nedělá Mostu příliš dobrou vizitku. Nápady na využití této plochy, jako bylo například i vybudování moderního terminálu, jsou podle vedení města zcela mimo realitu.

O možnosti odkupu pozemku starého autobusového nádraží jedná město Most s jeho majitelem opakovaně už několik let. Aktuálně se jednání oživila i v souvislosti s rekonstrukcí přednádražních prostor. Zatím se ale radnice s majitelem pozemku nedohodla na ceně. „Pokusy ze strany vlastníka pozemku (společností BUSCOM) nádraží prodat tu byly. Cenové podmínky, které by si zástupci společnosti ale představovali, jsou podle nás scestné a neakceptovatelné,“ uvedl k případným spekulacím ohledně prodeje autobusového nádraží mostecký primátor Jan Paparega. Cena, za kterou BUSCOM městu pozemek nabízel, se pohybovala kolem dvaceti milionů korun. „Je pravda, že jsme jednali se společností BUSCOM již několikrát. V poslední době je to ale zejména kvůli tomu, jak nádraží vypadá. Je dlouhodobě neudržované, takže vlastníka stále vyzýváme, aby zde uklízel a staral se o pozemek, který je jeho,“ vysvětlil náměstek primátora Marek Hrvol.

V minulosti existovaly úvahy, že by tyto pozemky mohly sloužit k vybudování moderního terminálu, například pro eurotramvaje, které by sem zajížděly z žatecké průmyslové zóny Triangle. Objevily se i nápady na prodloužení trati směrem k nemocnici, případně od Velebudic na nádraží. Nic z toho ale v rámci strategického plánování do budoucích let zatím město nezvažuje. „Co se týče strategických dokumentů, neřešili jsme zatím možnost rozšíření tramvajové trati někam dále, či o zřízení terminálu apod. Jediná investiční akce, která je kolem trati Most – Litvínov aktuální v příštích letech, je její rekonstrukce,“ podotkl primátor Jan Paparega.

O záměru zkapacitnění tramvajové trati a jejím případném protažení do dalších částí by se dalo podle radnice uvažovat do budoucna jen v případě, že by Ústecký kraj městu dotoval meziměstskou tramvajovou dopravu.
Post date: 2016-09-23 11:01:39
Post date GMT: 2016-09-23 09:01:39