Bitva o poslední pozemek na Osadě pokračuje

0
812

Hned v úvodu jednání zastupitelů se opět rozhořela bitva o poslední pěkný pozemek na Osadě. Ten na listopadovém jednání zastupitelstvo prodalo jedinému zájemci, který splnil podmínky pravidel pro prodej pozemků.

Na listopadovém jednání se zastupitelé kvůli pozemku už jednou přeli. Zájemci, manželé Macholdovi, o pozemek požádali v červnu. Záměr prodat pozemek byl řádně vyvěšen až do srpna a jiný zájemce se neobjevil. Teprve dva týdny po stažení záměru prodat pozemek se o něj přihlásila další zájemkyně. Odbor nakládání s majetkem proto zastupitelům a radním v listopadu navrhl, aby pozemek neprodali ani jednomu ze zájemců. S tím ale nesouhlasila opozice. Zastupitelé trvali na tom, aby byl pozemek prodán podle pravidel pro prodej pozemků jedinému zájemci, který se v řádném termínu přihlásil. Tak to také v listopadu zastupitelé schválili. Ke smůle manželů Macholdových se ale v usnesení objevila formální chyba. Zastupitelé pozemek sice prodali, neuložili ale starostce města, aby podepsala smlouvu. Daniel Volák (ODS) proto navrhl usnesení revokovat a prodej znovu projednat.

„Hlavní důvod, proč byl pozemek prodán jedinému zájemci byl, že ostatní žádosti dorazily dávno po termínu. Nevidím důvod k revokaci, stačí usnesení doplnit,“ snažil se uhájit původní prodej místostarosta Milan Šťovíček (STAN). Neuspěl ale a byl přehlasován. Podle Jiřího Fedorišky (ANO) je cena posledního pozemku vhodného ke stavbě rodinného domu na Osadě také mnohem vyšší, než stanoví pravidla města. Pozemek proto bude pravděpodobně prodán tomu, kdo za něj městu nabídne víc. Rozhodne také to, k čemu kupec hodlá pozemek využít. Město podle svých pravidel v případě více zájemců dává přednost stavbě rodinného domu. Na závěr jednání zastupitelů dorazil také Vladimír Macholda. „Jsou nějaká nová pravidla v Litvínově, že se nemusí dodržovat schválené podmínky pro prodej pozemků? Jednou jste mi pozemek prodali a teď mi ho zase berete. Mám už doma k podpisu od města zaslanou smlouvu, měl jsme výdaje se splněním podmínek města. Cenu jsem se dozvěděl až minulý týden ze zaslané smlouvy. Nyní tady slyším, že někdo nabízí dvojnásobek,“ nechápal postup zastupitelů Vladimír Macholda a svůj výstup zakončil tím, že celý případ předá právním zástupcům.


Z jednání litvínovských zastupitelů

Na smuteční síň soutěž

Zastupitelé rozhodli uvolnit jeden milion korun na vyhlášení architektonické soutěže na smuteční síň Městského hřbitova v Litvínově. O soutěži rozhodli už vloni. Projekt na rekonstrukci smuteční síně se tak prodraží o 300 tisíc korun za odměny pro členy poroty, 350 tisíc korun zaplatí město jako odměnu pro prvních šest vyhodnocených návrhů, přičemž vítěz dostane 140 tisíc korun. Za to by ale město mělo dostat návrh smuteční síně, který by měl být tím nejlepším, co v současné době architektonická komora nabízí.

Smír s Allkonem?

Zastupitelé schválili, že se město pokusí dojednat smír se společností Allkon. Stavební společnosti už v loňském roce město udělilo pokutu za nedodržení termínu dokončení stavební zakázky na budově speciální školy v Šafaříkově ulici. Podle zástupců firmy ale u některých opozičních zastupitelů stojí za zdržením především liknavost zadavatele, tedy města. Pokud by došlo k soudnímu sporu, je výsledek značně nejistý. „Ještě jako předseda kontrolního výboru jsem měl možnost seznámit se se všemi okolnostmi, které vedly k nedodržení termínu veřejných zakázek. Při kontrolách jsme našli dostatek pochybení také na straně města a dalších závažných důvodů, které vedly k prodloužení realizace zakázek. Vedení města ale na toto zjištění kontrolního výboru nebralo zřetel. Pokuty jsou velmi sporné a v případě soudních sporů hrozí velmi reálné nebezpečí, že město spor prohraje. To by v krajním případě mohlo vést až k navrácení jedenáctimiliónové dotace, kterou město na tuto akci získalo,“ komentoval už dříve za kontrolní výbor celou situaci Martin Klika (ČSSD).

Zrušme výbor, nepracuje!

Zastupitelé na návrh Roberta Kysely (SNK – ED) zrušili výbor pro bezpečnost a ochranu obyvatel. „Výbor není schopen se sejít, nepracuje,“ odůvodnil svůj návrh Robert Kysela. Dále zastupitelé vzali na vědomí rezignaci Martina Kliky (ČSSD) na předsedu kontrolního výboru a novým předsedou zvolili Thomase Sebastiena Müllera (ČSSD). Na vědomí vzali také rezignaci člena kontrolního výboru Jana Jelínka (KSČM) a na jeho místo schválili Janu Ječnou.

Pravidla se zjednodušila

Nová pravidla žadatelům o dotaci výrazně zjednoduší celou administraci. Nově nemusí dokládat potvrzení o existenci spolků a obecně prospěšných společností a čestné prohlášení žadatelů v programu de minimis. Odbor sociálních věcí a školství, který žádosti přijímá, má totiž přístup do registrů spolků a společností, a tyto informace si může v registru sám ověřit. Žadatelé také nebudou muset nově dokládat účetní závěrku za dvě poslední uzavřená účetní období v rozsahu výkaz zisku a ztráty, rozvaha, příloha k účetní závěrce, dále přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích za dvě poslední uzavřená účetní období.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!