Homerlive
http://www.homerlive.cz/chramova-hudba-bude-znit-mosteckym-muzeem/

Chrámová hudba bude znít mosteckým muzeem
CHRÁMOVÁ HUDBA A HUDEBNÍCI V BAROKNÍM DUCHCOVĚ A BLÍZKÉM OKOLÍ
23. ledna 2018 v 17 hodin
Chrámová hudební kultura, která se v během 17. a 18. století na území severozápadního Podkrušnohoří rozvinula, dosahovala pozoruhodné úrovně. K významným, hudbě nakloněným lokalitám této oblasti patřil v průběhu barokní epochy i valdštejnský Duchcov. Počátky vážnějších, artificiálně pojatých muzikálních aktivit zde můžeme vysledovat od druhé poloviny 17. století, a to v sakrálním prostředí, kdy byl městský kostel svatého Jiří vybaven novými varhanami. Především však roku 1677 zde došlo k založení zbožného Bratrstva ke cti svaté Cecílie, jehož zakládací listina přináší víceméně přesvědčivý doklad o existenci chrámové kapely, a zároveň i o figurálně prováděných produkcích. Během první poloviny 18. století pak poznáváme vyzrálou formu fungování hudebně liturgického provozu. Hudební dění v barokním Duchcově jednoznačně vykazuje sounáležitost s vyšším kulturně historickým celkem regionální a snad i vyšší závažnosti. Nabízí se nám tak budoucí postupné odhalování mimořádného, překvapivě štědrého dědictví, jehož plnohodnotného ocenění se zatím stále nepodařilo dosáhnout. Doplněno hudebními ukázkami.
Post date: 2018-01-14 11:06:42
Post date GMT: 2018-01-14 10:06:42