Dotace od Litvínova jsou bez problémů

0
200

Ve schváleném rozpočtu města Litvínova na rok 2017 byly vyčleněny finanční prostředky na neinvestiční dotace spolkům, organizacím a společnostem. Na základě žádostí o dotace jim bylo na základě smluv poskytnuto celkem cca 31 mil. Kč. Do smluv byla zapracována ustanovení, týkající se účelu a doby realizace finančních prostředků, splátkový kalendář, termín a podmínky předložení vyúčtování dotace a další. Všechna vyúčtování byla zpracována k 31. prosinci 2017 a předložena městu v řádném termínu. Rada města Litvínova vyúčtování neinvestičních dotací z rozpočtu města poskytnutých v roce 2017 schválila.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!