Homerlive
http://www.homerlive.cz/hasici-resi-stiznosti-lidem-vadi-sireny/

Hasiči řeší stížnosti: Lidem vadí sirény
Na sirény, které svolávají do akce dobrovolné hasiče, si stěžují někteří občané. Vadí jim, že sirény houkají v nočních hodinách. Velitel Jednotky dobrovolných hasičů v Meziboří má ale pro všechny škarohlídy jasnou odpověď: Použití sirény při vyhlášení poplachu pro jednotku dobrovolných hasičů odpovídá ustanovení zákona.

Hořící dům, autonehoda, člověk ve svízelné situaci, který zoufale očekává pomoc. Jde o minuty a dobrovolní hasiči spěchají do zbrojnice, aby se co nejdříve dostali na místo neštěstí. V takové chvíli se nemůže jejich velitel spoléhat na svolávání pomocí telefonů rozesíláním SMS. „Telefon nemusí mít hasič po ruce nebo může být výpadek sítě. Je nutné upozornit hasiče, ale i občany města, že vznikla mimořádná situace. K tomu slouží sirény. Toto varování na svém území podle zákona o integrovaném záchranném systému zajišťuje starosta obce. Zabezpečeno je sítí koncových prvků varování, kterými jsou sirény a místní informační systémy, nebo improvizovaně pomocí ručních megafonů nebo jiných prostředků. Jeden ze způsobů vyhlášení poplachu pro jednotku určenou k zásahu požárním poplachovým plánem kraje je pomocí koncových prvků varování tedy sirénou. To znamená, že při každé mimořádné události, ke které bude jednotka vyslána operačním střediskem, může zaznít siréna, aby informovala členy jednotky o vzniklé mimořádné události,“ vysvětlil velitel Jednotky dobrovolných hasičů Meziboří Václav Kraus. Sirény se rozezvučí v každou denní dobu bez ohledu na to, zda je či není noční klid. A to i v případech, kdy jde o zdánlivě lehkou dopravní nehodu bez zranění. „Na začátku nemůže nikdo vědět, jak to na místě události vypadá. Navíc se každá událost může časem nějak vyvíjet, je tedy nutné na místo co nejrychleji vyslat jednotky, které poskytnou adekvátní pomoc. Je pravda, že o každé události jsou někteří členové těchto jednotek informováni z operačního střediska pomocí SMS zprávy, ale co se stane, až bude výpadek sítě, nebo se SMS zpozdí nebo člen jednotky nebude mít zrovna telefon po ruce atd. Kdo bude vysvětlovat postiženým osobám, že jednotka nepřijela k místu mimořádné události včas, protože nepřišla SMS a siréna nehoukala proto, že to občany v noci budí,“ uvedl Václav Kraus a dodal, že je nutné v odůvodněných případech využít všech dostupných možností ke svolání členů jednotek požární ochrany a složek IZS, a to i za pomocí sirén.
Post date: 2017-10-20 09:14:25
Post date GMT: 2017-10-20 08:14:25