Helena Zemánková Týřová: „Chci pomáhat lidem, kteří pomoc potřebují“

0
1594

Nový projekt, který by měl pomoci lidem s hendikepem k začlenění do společnosti, připravuje Helena Zemánková Týřová s Japekem a Domovem sociálních služeb Janov. Navázat chce na dobrou praxi, kterou už společnost se zaměstnáváním lidí s mentálním postižením má z minulosti.

web_zemankovaMandát zastupitelky města za ODS podle podnikatelky zavazuje. „Lidé mi dali důvěru a já chci být pro město platná nejen při rozhodování v zastupitelstvu. Firmy naší rodiny zaměstnávají v Litvínově dohromady více než 250 lidí. Podnikám a žiju v Janově, který platí za sociálně vyloučenou lokalitu. Nevzdávám to ale, dál firmu rozvíjím a chci také pomáhat lidem, kteří pomoc potřebují. Proto jsme začali spolupracovat s Domovem sociálních služeb Janov. Je to skvěle řízené zařízené, které lze rozhodně považovat za jedno z pozitiv Janova,“ říká Helena Zemánková Týřová. Nejprve začalo v pekárně před časem pracovat pět klientů janovského sociálního zařízení. Původně pouze na zkoušku, jestli vůbec práci v pekárně zvládnou. „Začínali tak, že s nimi do práce chodil jejich sociální terapeut a pomáhal jim. Také jsme měli obavu, jak kolegy s mentálním postižením přijme kolektiv. Lidé s mentálním postižením jsou citlivější na kritiku, a to si každý neuvědomuje. Všechno ale proběhlo v naprostém klidu. Naši zaměstnanci se k projektu postavili skvěle. Poradili, a když bylo potřeba, tak i pomohli. Brzy už mohli noví pracovníci chodit do práce sami. Velkou výhodou je i to, že sociální zařízení je ve stejné lokalitě jako pekárna, a navíc v docházkové vzdálenosti,“ říká dále Helena Zemánková Týřová. Získání pracovních návyků pomohlo pěti klientům janovského domova sociálních služeb také ke chráněnému bydlení. V rámci transformace sociálních služeb je totiž práce pouze první krok. Klienti zařízení se díky práci naučí větší samostatnosti a jsou schopni bydlet v bytech mimo sociální zařízení. „V bytech na ně pracovníci sociálního zařízení dohlíží a pomáhají jim s některými činnostmi. My pak pomáháme sociálním pracovníkům v dohledu na jejich klienty v době, kdy jsou v práci. Díky práci v pekárně jsou klienti DSS Janov také sociálně aktivnější. Dostanou se mezi lidi, komunikují, dokonce tu navazují přátelství. To vše je posouvá vpřed,“ doplnila Helena Zemánková Týřová. V současné době připravuje s vedením DSS Janov nový projekt, díky kterému by mohlo v pekárně najít práci dalších pět lidí. „Musí to být samozřejmě práce, kterou tito lidé zvládnou. Ale zároveň se nejedná jen a pouze o sociální pomoc. Klienti sociálního zařízení jsou pro nás platní zaměstnanci. Sice jim zadáváme práci s ohledem na jejich omezené možnosti, ale postupně někteří z nich zvládnou dokonce i obsluhovat pec,“ chválí nové pracovníky Helena Zemánková Týřová. Ve své práci pro město se ale zastupitelka za ODS neomezuje pouze na projekty se sociálním zařízením. Je zapojena do spolkové činnosti Pro Litvínov a Womennet.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!