Homerlive
http://www.homerlive.cz/hrdinny-hasic-jirka-miri-do-skol/

Hrdinný hasič Jirka míří do škol
Je něčí život, zdraví nebo majetek v ohrožení? Nevíš si rady a potřebuješ pomoc vycvičených záchranářů? A právě na takové situace je zaměřen projekt Hasiči pro školy, který má už děti od útlého věku seznamovat s riziky, které mohou nastat v běžném životě. Projekt je zacílen na žáky druhého stupně základních škol a jejich učitele, kdy si prostřednictvím interaktivních prezentací, doplněných videoukázkami, fotografiemi a úkoly, zábavnou formou přiblíží problematiku ochrany člověka i jeho majetku. Reaguje na dlouhodobou absenci kvalitního a zejména komplexního výukového materiálu pro danou cílovou skupinu. „U žáků je třeba upevnit základní znalosti a dovednosti jako je znalost čísel tísňových linek, zásady chování při požáru či jen rozdíly v činnosti jednotlivých složek IZS,“ řekla por. Ing. Iva Karafiátová, krajský koordinátor preventivně výchovné činnosti HZS ÚK. Pro školy je připraven výukový materiál v rozsahu 20 výukových hodin v oblasti jak požární ochrany, tak ochrany obyvatelstva. „Nestačí pouze, že žáci znají čísla tísňových linek a zásady volání, ale je také nutné, aby si uměli poradit se situací do příjezdu záchranářů, aby uměli ochránit sebe, případně pomoci ostatním v situacích, které je mohou ohrozit na životě či zdraví,“ dodal ředitel HZS Ústeckého kraje Roman Vyskočil.

„Velmi vítám, že se žáci prostřednictvím projektu teoreticky seznámí se situacemi, které je mohou potkat v praxi a budou již vědět jak na ně zareagovat a eliminovat stres, který tyto situace provází,“ řekl hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

Na projektu spolupracují Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje spolu s HZS Zlínského kraje a dalšími subjekty, kterými jsou Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, ZZS ÚK, odbor školství mládeže a tělovýchovy Ústeckého kraje a Pracoviště krizového řízení Krajského úřadu Ústeckého kraje (odbor kancelář hejtmana). Projektem děti provede hasič Jirka Hrdina.

Tematické okruhy pro žáky 2. stupně základní školy:6. ročník Mimořádná událost, práce záchranářů, přivolání pomoci, bezpečné chování 1.   Druhy mimořádných událostí

2.   Integrovaný záchranný systém

3.   Hasiči a jejich práce

4.   Volání na tísňovou linku

5.   Bezpečná domácnost, bezpečný pohyb venku
7. ročník Opatření ochrany obyvatelstva 1.   Opatření ochrany obyvatelstva

2.   Varovný signál, chování po zaznění varovného signálu

3.   Evakuace, evakuační zavazadlo

4.   Ukrytí a individuální ochrana

5.   Obecné zásady chování při mimořádné události
8. ročník Požáry a požární ochrana 1.   Požáry

2.   Hasicí přístroje

3.   První pomoc při popáleninách, nahlášení požáru na tísňovou linku

4.   Požár objektu, domácí únikový plán

5.   Požáry v přírodě
9. ročník Živelní pohromy a havárie (konkrétní události) 1.   Živelní pohromy, havárie, atmosférické poruchy, sesuvy

2.   Povodně

3.   Dopravní nehody

4.   Havárie s únikem nebezpečných látek

5.   Radiační havárie, terorismus, hromadné nákazy

Post date: 2017-01-06 08:45:35
Post date GMT: 2017-01-06 07:45:35