Homerlive
http://www.homerlive.cz/inkluze-na-mosteckych-skolach-aneb-lepsi-klima-i-v-moste-4/

Inkluze na mosteckých školách aneb Lepší KLIMA i v Mostě
Na území města Most probíhá v době od 1. 9. 2016 do 31.8. 2019 projekt s názvem "Inkluze na mosteckých školách aneb Lepší KLIMA i v Mostě" s reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000206, který je podpořen v rámci OP VVV.

Hlavním cílem projektu je mimo jiné podpořit rovný přístup ke kvalitnímu primárnímu vzdělávání všech žáků bez ohledu na jejich znevýhodnění (zdravotní, intelektové, jazykové, sociální aj). Toto umožní zvýšit šanci na "úspěch pro každé dítě".

V rámci projektu je realizována celá řada komplexních aktivit směřujících k podpoře výše uvedeného hlavního cíle, a to včetně personální podpory škol v podobě pozic 24 školních asistentů, 8 koordinátorů inkluze, 1 sociálního pedagoga. Na zapojených školách probíhají odpolední kroužky klíčových kompetencí a gramotností (41 kroukžů), v nízkoprahových zařízení pak doučovací kluby pro menší skupinky, ale i jednotlivce. Dále se realizuje individuální doučování v rodinách a v dětském domově, tematické workshopy pro rodiče žáků, různé akce pro žáky typu "starší kamarád". Pro pracovníky škol jsou připraveny vzdělávací programy práce s heterogenní skupinou žáků, semináře, poradenství a metodické vedení, supervizní podpora. V projektu bylo dosud podpořeno již více než 800 žáků mosteckých základních škol a více než 200 pedagogů. Zapojené školy získaly pro podporu práce se žáky vybavení a pomůcky ve výši cca 100 000,-Kč á škola.

Realizátorem projektu je Vzdělávací centrum Genesia, z.s. a partnery projektu jsou Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, zs., Oblastní charita Most - nízkoprahové zařízení Sovička, Pobočka Diakonie Církve bratrské v Mostě - nízkoprahové zařízení Záplata, Statutární město Most - Klub národnostních menšin a dále základní školy zřízené Statutárním městem Most:

  1. ZŠ - Základní škola, Most, Svážná 2342, p.o.,

  2. ZŠ - Základní škola, Most, U Stadionu 1028, p.o. ,

  3. ZŠ - Základní škola, Most, Václava Talicha 1855, p.o.,

  4. ZŠ - Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, p.o.,

  5. ZŠ - Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614,p.o. ,

  6. ZŠ Základní škola, Most, Zdeňka Štěpánka 2912, p.o.,

  7. ZŠ - Základní škola, Most, Obránců míru 2944, p.o.,

  8. ZŠ Základní škola, Most, Rozmarýnová 1692, p.o.


 

Máte-li zájem zdarma využít projektových aktivit pro podporu Vašeho dítěte, informujte se přímo na výše uvedených základních školách a nebo v doučovacích klubech v zařízeních: Sovička (P. Jilemnického 2459), Záplata (J. Kříže 3127- Liščí vrch) nebo Klub národnostních menšin (Budovatelů bl. 98/99).

Post date: 2018-04-25 12:43:29
Post date GMT: 2018-04-25 10:43:29