Josephu chybí voda

0
3201

Město Most má v zóně desítky hektarů volných ploch pro nové investory.

„Připravujeme investiční akce, abychom mohli nabízet plochy až v úrovni zhruba sedmdesáti hektarů. Doufejme, že se to podaří, i když řešíme některé problémy s kapacitami sítí. Ale věřím, že se to vyřeší v dohledné době, abychom mohli poptávku uspokojit,“ uvedl primátor Jan Paparega. V souvislosti s budováním páteřní komunikace v zóně a inženýrských sítí musí město současně ještě vyřešit problém s nedostatečnou kapacitou, která se týká především vody. Jak pitné, tak užitkové. Nedostatečná je i kapacita dešťové kanalizace. Proto se již zpracovávají projekty na posílení kapacit těchto médií. Radní nyní také schválili vybudování retenční nádrže umožňující odvodnit zpevněné a zastavěné plochy o výměře zhruba 25 hektarů.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!