Kdo nakreslí nový plavecký bazén?

0
685

Radní schválili zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na výběr projektanta na novou plaveckou halu. Veřejná zakázka bude zadána zjednodušeným podlimitním řízením.

Veřejná zakázka obsahuje zpracování projektové dokumentace stavby a technologické části stavby nové plavecké haly v Litvínově u Koldomu v rozsahu projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, dokumentace pro provádění stavby, dokumentace pro zadání veřejné zakázky, zpracování nákladové části a výkon inženýrské činnosti. Projektová dokumentace pro umístění stavby byla již zpracována společností ATELIÉR 11 HRADEC KRÁLOVÉ, s. r. o. Město v rámci zjednodušeného podlimitního řízení oslovilo nejméně pět vhodných uchazečů, kteří mají zkušenosti s projektováním krytých plaveckých hal. S projektem by vítěz měl začít v lednu letošního roku. Město podle předpokladu vyjde projekt na šest miliónů šest set tisíc korun. Finanční prostředky na tuto akci budou zahrnuty do rozpočtu města na rok 2017.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!