Homerlive
http://www.homerlive.cz/kdo-postavi-lesanek/

Kdo postaví Lesánek?
Litvínov hledá firmu, která pro město postaví centrum neformálního a celoživotního vzdělávání Lesánek. To bude těsně sousedit s mateřskou školou v Tylově ulici a nahradí centrum Čtyřlístek.

Rada města Litvínova schválila zadávací dokumentaci veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání - Centrum Lesánek. Jde o stavební práce související s přestavbou budovy, která nyní slouží jako zázemí sdružení Čtyřlístek pro volnočasové aktivity školní mládeže. Objekt je ve špatném stavu a bude nutná jeho celková rekonstrukce. Přestavba řeší zateplení objektu, úpravy vnitřních dispozic objektu na speciální učebny pro předškolní vzdělávání zaměřené na poznávání přírody, rozšiřování vědomostí z vědy a techniky a nácvik praktických dovedností z těchto oblastí. Částečně také pro mimoškolní aktivity školní mládeže konané v odpoledních hodinách, vybavení nábytkem a vzdělávacími pomůckami. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 8,5 mil. Kč bez DPH. Nabídky dodavatelů budou hodnoceny podle kritéria ekonomické výhodnosti. Předpoklad zahájení realizace stavby je červen 2018. V objektu po rekonstrukci spolu s Lesánkem zůstane i Čtyřlístek. „V minulosti jsme chtěli Čtyřlístek přestěhovat, ale nenašli jsme pro něj vhodné prostory. Mladí rybáři potřebují ke svému tréninku i zahradu, která je u objektu. Lesánek a Čtyřlístek mohou být ve vzájemné symbióze,“ uvedla místostarostka Erika Sedláčková. „Předpokladem pro realizaci veřejné zakázky je spolufinancování akce částečně z dotačního programu IROP a částečně z dotace OPŽP,“ uvedla starostka města Kamila Bláhová.
Post date: 2018-04-13 09:39:35
Post date GMT: 2018-04-13 07:39:35