Homerlive
http://www.homerlive.cz/konec-doplatku-na-bydleni-zamer-uz-visi-na-uredni-desce/

Konec doplatků na bydlení: záměr už visí na úřední desce
Rozšíření opatření obecné povahy na téměř všechny bytové domy v Mostě se přiblížilo, záměr byl dnes zveřejněn na úřední desce. Před pár minutami o tom informoval mostecký magistrát.


Opatření obecné povahy, na jehož základě není možné přidělovat novým žadatelům doplatek na bydlení, bude rozšířeno. Týkat by se mělo drtivé většiny bytových domů v Mostě, výjimkou budou například části města se zástavbou rodinných domů, jako jsou Zahražany nebo Čepirohy. Návrh opatření bude počínaje pátkem 7. září následujících 45 dnů zveřejněn na úřední desce.


Po uplynutí prvních 15 dnů budou moci vlastníci dotčených nemovitostí podávat následujících 30 dnů mosteckému magistrátu své námitky. Následně budou tyto námitky vyhodnoceny a případně zapracovány do zveřejněného návrhu opatření. Teprve poté bude konečné znění opatření obecné povahy opět vyvěšeno na úřední desce a po uplynutí dalších 15 dnů vejde v platnost. Návrh opatření obecné povahy najdete zde: http://edeska.mesto-most.cz/.


První opatření tohoto druhu už bylo v Mostě vydáno koncem minulého roku. V něm je definováno šest míst, na nichž dochází k porušování veřejného pořádku, kde se vyskytují osoby pod vlivem návykových látek a kde jsou děti vystaveny nepříznivým vlivům.

Post date: 2018-09-07 11:34:31
Post date GMT: 2018-09-07 09:34:31