Kraj připravuje nový záměr rozvoje sportovních a volnočasových aktivit

0
325

Už od ledna 2018 bude povinný nový strategický dokument, který ukáže jakým směrem ve sportu, i v rámci volného času se budou kraje ubírat.

Radní kraje pověřili Komisi pro sport a volný čas Rady Ústeckého kraje, aby právě za tímto účelem navázala spolupráci s Ústeckou krajskou organizací České unie sportu a společnými silami materiál připravili. A to včetně vyhodnocení stávajícího stavu.

„Záměr připravujeme již řadu měsíců, proběhlo několik jednání například k přípravě krajských a městských plánů rozvoje sportu v regionu. Také jsme se setkali s představiteli Severočeského sdružení obcí, navázali spolupráci s lékařskou komorou, zdravotními pojišťovnami a Ministerstvem zdravotnictví. Všechny tyto instituce budou do rozvoje sportu i volného času u nás zapojeny,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast školství, mládež a sport Petr Šmíd. Aktuálně má Ústecký kraj připraveny základní oblasti podpory v rámci připravovaného dokumentu pro náš region. Vybrané oblasti podpory se intenzivně komunikují zejména se SESO s cílem synergicky a efektivně společně podporovat sport a pohybové aktivity v našem regionu. Na posledním jednání s představiteli SESO a České unie sportu se jednalo například i o podpoře středisek vrcholového sportu, podpoře amatérských klubů či spolků, které sportují alespoň třikrát či víckrát týdně. Nezapomnělo se ale ani na podporu krajské reprezentace na každoroční olympiádě dětí a mládeže či aktivity pro občany nad čtyřicet let, kteří aktivně a dlouhodobě sportují.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!