Krajská nemocnice má ultramoderní přístroj k vyšetření žlučníku

0
916

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem získala díky daru pro gastroenterologické oddělení další moderní přístroj. Spy-Glass DS je inovativní zařízení určené k vyšetření žlučových cest a vývodu pankreatu s možností digitálního zobrazení a instrumentace cestou pracovního kanálu přístroje.

Přístroj za více než tři miliony korun se skládá ze dvou jednotek – tzv. videověže, ta vytváří digitální obraz na monitoru, a samotného „Spyscopu“, speciálního zařízení, umožňující přímé vyšetření – zobrazení žlučových cest a vývodu slinivky a také i zákroky, jako je biopsie, drcení kamenů, zprůchodnění striktury.

„Metoda v této podobě nemá přímou alternativu. Vyšetření žlučových cest s přímým zobrazením se dosud provádělo buď systémem dvou endoskopů, které současně s rentgenovou kontrolou ovládali dva lékaři, anebo cestou, kdy intervenční radiolog přes kůži a játra napíchne žlučovod, vytvoří se  kanál  a poté zavádí přístroj endoskopista. Ani jedna z metod se v severních Čechách nikdy neprováděla. Nová metoda je šetrnější, může bezprostředně navázat na běžné ERCP, tedy endoskopickou retrográdní cholangiopankreatikografii, lze ji opakovat a pacienta nezatíží více či jinak než obvyklé vyšetření pomocí zmíněné ERCP,” osvětlil primář gastroenterologického oddělení Jiří Stehlík.

Digitální technologie umožňuje mnohem preciznější zobrazení a možnost hodnocení nálezu než fibrooptický starší přístroj. „V současnosti jde ve světě a zvláště ve střední Evropě stále o exkluzivní metodu,“ zdůraznil primář.

Díky přístroji již není nutné indikované případy odesílat do jiného zařízení. „Technologie byla dosud dostupná pouze v Ostravě a Jablonci nad Nisou. Doplní se tak škála zobrazovacích metod určených pro diferenciální diagnostiku a eventuálně i terapii onemocnění žlučových cest a pankreatu, kterou na severu Čech nikde nepraktikují,“ uvedl generální ředitel Krajské zdravotní Petr Fiala.

„Od letošního roku bude k dispozici kód výkonu s možností vykázat zvlášť účtovaný materiál. Výkon je schvalován a byl již předložen odbornou společností. Pokud bude nasmlouván jako nová možnost, bude ziskový. Endoskopické centrum a gastroenterologické oddělení naší nemocnice patří mezi renomovaná pracoviště v oboru v rámci celé České republiky a nové technologie samozřejmě zvyšují prestiž a exkluzivitu jak oddělení, tak zdravotnického zařízení,“ s uspokojením konstatoval Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!