Homerlive
http://www.homerlive.cz/krajska-zdravotni-svym-zamestnancum-po-roce-znovu-prida-10-procent-na-mzdach/

Krajská zdravotní svým zaměstnancům po roce znovu přidá 10 procent na mzdách


Krajská zdravotní navýší objem mzdových prostředků pro své zaměstnance pro rok 2018. Ve finančním plánu pro příští rok počítá s nárůstem mzdových tarifů o 10 procent. Ke změně v odměňování dojde od 1. ledna 2018. Krajská zdravotní se tak znovu přihlásila k 10% navýšení tarifních mzdových složek, ačkoli již loni vládní nařízení k takovému kroku společnost nezavazovalo. „Tento objem mzdových prostředků bude tvořen navýšením mzdových tarifů o 10 % pro všechny zaměstnance Krajské zdravotní. Věříme, že krok, který představenstvo Krajské zdravotní, jednoho z největších poskytovatelů zdravotní péče v České republice, opakovaně provedlo, přispěje k zintenzivnění vnímání společnosti nejen odbornou veřejností jako zaměstnavatele s vysokým kreditem. Věříme, že přijetí tohoto opatření se také jistě odrazí v ještě lepším postavení Krajské zdravotní na trhu práce a ve svém důsledku přispěje ke zmírnění personální krize, s níž se české zdravotnictví již řadu let potýká,“ vyzdvihl Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., jejímž prostřednictvím spravuje Ústecký kraj pět páteřních nemocnic regionu v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostu a Chomutově.

Nad rámec úpravy mzdových tarifů počítá Krajská zdravotní, a. s., s poskytováním letos zavedených stabilizačních příplatků nelékařským zdravotnickým pracovníkům, dále například i se zlepšením odměňování u sanitářů a s úpravami, které se vážou na nově nastavenou výši minimální mzdy. O změnách v odměňování a souvisejících úpravách kolektivní smlouvy bude v nejbližších dnech vedení společnosti jednat se zástupci všech odborových organizací, které v Krajské zdravotní, a. s., působí.  „Snahou představenstva Krajské zdravotní je i nadále naplňovat požadavky zaměstnanců a zvyšovat příjmy tak, aby byl udržen sociální smír mezi vedením společnosti a odboráři. Proto chci také připomenout, že již dnes jsme v odměňování lékařů v rámci České republiky na prvním místě a u sester je Krajská zdravotní do třetího místa,“ připomněl Ing. Jiří Novák, předseda představenstva společnosti.

 Post date: 2017-12-01 10:37:50
Post date GMT: 2017-12-01 09:37:50