Homerlive
http://www.homerlive.cz/krajska-zdravotni-ziskala-prestizni-oceneni-narodni-ceny-kvality-ceske-republiky/

Krajská zdravotní získala prestižní ocenění Národní ceny kvality České republiky
Krajská zdravotní, a. s., největší poskytovatel zdravotní péče v Ústeckém kraji, získala v programu Start plus Národní ceny ČR v kategorii „Podnikatelský sektor – velká organizace“, prestižní ocenění „Organizace způsobilá pro program Excelence“ a mezinárodní certifikát Committed to Excellence 2 Star, který je oprávněna využívat tři roky.

Záštity nad oceněními udílenými Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky převzali prezident ČR Miloš Zeman, předseda vlády ČR Andrej Babiš, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Radek Ondráček a předseda Senátu Parlamentu ČR Jaroslav Kubera. Ocenění pro Krajskou zdravotní, a. s., převzal v prostorách Španělského sálu Pražského hradu předseda představenstva společnosti Jiří Novák spolu s náměstkem pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní Alešem Chodackim.

„Ocenění vnímám jako odměnu za systematickou práci představenstva a managementu naší společnosti, kterou od roku 2014 naplňujeme vize a cíle, jež jsme si stanovili. Patří mezi ně celková stabilizace ekonomiky společnosti Krajská zdravotní, systematický rozvoj všech jejích nemocnic a postupná modernizace zdravotnické techniky. Společnosti se daří i díky významné investiční finanční podpoře ze strany Ústeckého kraje, jejího jediného akcionáře, a také díky dlouhodobému důslednému využívání dotačních titulů. Zvláštní důraz klademe v závislosti na hospodářském výsledku na odměňování zaměstnanců, bez nichž by úspěšný rozvoj nebyl možný, a všem se také za jejich práci a úsilí sluší poděkovat. Jsem rád, že se nám povedlo navázat na loňský úspěch, kdy společnost Krajská zdravotní získala Národní cenu České republiky za společenskou odpovědnost,“ uvedl Jiří Novák.

„Je nutné zdůraznit, že jde o další prestižní ocenění, které společnost Krajská zdravotní získala nebo obhájila v posledních letech. Podařilo se nám pro letošní rok opět získat certifikát od významné společnosti Bisnode pod záštitou CZECH TOP 100. Krajská zdravotní jako jedna z ekonomicky nejstabilnějších firem v České republice splňuje nejpřísnější ekonomická kritéria pro získání Czech Stability Award. Při těchto příležitostech děkuji našemu jedinému akcionáři, kterým je Ústecký kraj, bez jehož podpory bychom na tato prestižní ocenění těžko dosáhli. Děkuji také všem zaměstnancům, kteří svojí každodenní náročnou prací dopomáhají Krajské zdravotní k výsledkům a prestiži, které se jí v posledních letech dostává,“ doplnil Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

„Všechny nemocnice spadající v současné době pod společnost Krajská zdravotní jsou akreditovanými zdravotnickými zařízeními na základě splnění akreditačních standardů Spojené akreditační komise, o. p. s. Akreditace zdravotnických zařízení je vzkazem pro veřejnost, že v zařízeních největšího poskytovatele zdravotní péče v Ústeckém kraji může očekávat velmi dobrou úroveň poskytovaných služeb,“ dodal závěrem náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní Aleš Chodacki.

Národní ceny kvality přispívají ke zvýšení důvěryhodnosti firem a institucí a posilování jejich konkurenceschopnosti. Pro firmy a organizace jsou významnou příležitostí k nezávislému hodnocení jejich činností, výstupů a vnitřních procesů, které jim umožňují dosahovat vyšší kvality, větší míry společenské odpovědnosti. Řízením Rady kvality ČR je pověřeno Ministerstvo průmyslu a obchodu. Letos se konal již 19. ročník Národní ceny kvality České republiky a 10. ročník Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost. V rámci své strategie Národní politika kvality přijímá nové programy, kterými rozšiřuje své aktivity v oceňování organizací. V roce 2016 Rada kvality České republiky převzala mezinárodně uznávaný model od Evropské nadace pro management kvality (EFQM) ve spolupráci s UN Global Compact „Committed to Sustainability“ – závazek k udržitelnosti.
Post date: 2019-12-04 15:06:32
Post date GMT: 2019-12-04 14:06:32