Krajští zastupitelé rozdělili přebytek. Kdo si polepší a o kolik?

0
1239

Krajští zastupitelé rozdělili volné finanční prostředky z hospodaření kraje za rok 2016 ve výši 307 963 000 korun. Fond rozvoje Ústeckého kraje posílili o 7 miliónů korun na 185 miliónů korun, Fond Ústeckého kraje o 18 miliónů korun na celkový objem 44 miliónů korun.

 • Na spolupráci s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem schválili zastupitelé 6 miliónů korun, přičemž jeden milión korun je určen na personální audit.
 • Krajské zdravotní na posílení investičních akcí určili zastupitelé 100 miliónů korun. Určeny jsou mimo jiné na investice do mostecké nemocnice.
 • Na dofinancování zvýšených mzdových nákladů dopravců schválili zastupitelé 23 miliónů korun, dalších 35 miliónů korun pro stejný účel přidělili odboru dopravy.
 • O 3 milióny korun posílilo zastupitelstvo Program obnovy venkova, který je zaměřen na pomoc malým obcím do dvou tisíc obyvatel.
 • Na cestovní ruch schválili zastupitelé 3 milióny korun, mimo jiné i na Cestovatelský deník Krušné hory léto.
 • Odbor školství, mládeže a sportu si z volných prostředků za loňský rok ukrojil více než 33 miliónů korun. Na podporu regionálně významných sportů z toho plyne 10 miliónů korun, 3,5 miliónů na dotační program Sport.
 • Na 7,5 miliónu korun si sáhl odbor kultury a památkové péče, z toho je 1,5 miliónu korun určeno na nové podlahy Oblastního muzea Most.
 • Bezmála 17 miliónů korun přidělili zastupitelé příspěvkovým organizacím sociálních služeb. Určeny jsou na zvýšení platu všech sociálních pracovníků, a to o jeden tisíc korun měsíčně. Jedná se o 1 551 zaměstnanců a finanční prostředky pokryjí toto navýšení pro měsíce květen až prosinec 2017.
 • Na dotační program Podpora regionálního zdravotnictví je určeno 20 miliónů korun. Dotační program navazuje na obdobný program z předchozích let a je určen na nákup základního vybavení na podporu zvýšení komfortu pacientů na území Ústeckého kraje.
 • Na investice do škol, například 4,5 miliónů korun na pořízení nových truhlářských strojů, poputuje Střední odborné škole Litvínov-Hamr.
 • Více než 3 milióny korun určili zastupitelé na zajištění prohlídky těl zemřelých.
 • Na zřízení a provoz protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice jsou určeny 3 miliony korun.
 • Správa a údržba silnic na opravy komunikací II. a III. třídy dostala 25 miliónů korun.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!