Homerlive
http://www.homerlive.cz/krizovatku-u-autodromu-cekaji-upravy/

Křižovatku u autodromu čekají úpravy
Město se rozhodlo upravit nepřehlednou křižovatku ulic SNP – Hořanská cesta – autodrom. V blízkosti křižovatky se plánuje nové místo pro přecházení, nové chodníky a autobusové zálivy.

Na nepřehlednou situaci na křižovatce a jejím okolí poukazují obyvatelé této části města. Upozorňují na to, že po křižovatce velmi často přebíhají děti, které chodí na softbalové hřiště, ale i řada lidí především v době konání závodů. „Uvědomujeme si, že současný stav křižovatky ulic SNP - Slovanská - Pod Širokým vrchem není dobrý. Město Most se řešením této situace zabývá již delší dobu. Na komplexní dopravní řešení celé křižovatky je již zpracován projektový návrh,“ uvedl mostecký primátor Jan Paparega. V místě bude ale nutné upravit odvodnění a celou část kanalizačního systému. V loňském roce navíc město nechalo zpracovat studii na vybudování nových chodníků v ulicích Pod Širokým vrchem a Tvrzova, včetně realizace nových autobusových zastávek MHD a samostatných míst pro přecházení. „Plánuje se vybudování chodníku a dopravního řešení ulice Pod Širokým vrchem a Tvrzova. Jedná se o chodník vedoucí od Aleje Boženy Němcové až po vjezd do autodromu. Součástí by měla být také úprava okolí křižovatky SNP - Slovanská,“ informovala tisková mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková a zároveň dodala, že celá akce, která se měla původně realizovat ještě letos, se musí odsunout až na příští rok. „Vzhledem k tomu, že se začalo s rekonstrukcí kanalizačního výtlaku v okolí křižovatky SNP - Slovanská, kterou provádí Severočeská vodárenská společnost, město odkládá vybudování chodníků a řešení křižovatky. Stavba totiž zasahuje z jedné třetiny do ulice SNP a u výkopů v hloubkách po rekonstrukci kanalizačních řadů je vždy po doplnění zhutněných vrstev riziko následného sedání komunikace,“ zdůvodnila tisková mluvčí.

Změny v okolí křižovatky by měly zahrnovat úpravu autobusových zastávek, vybudování místa pro přecházení, kompletní výměnu stávajícího chodníku z betonových panelů za chodník z betonové dlažby a úpravu veřejného osvětlení, které se posune mimo prostory chodníku. „Změna tvaru křižovatky ani další úpravy nejsou součástí této akce,“ upozornila dále Alena Sedláčková. Autobusové zastávky budou řešeny v zálivu. Jejich umístění zůstane na stávajících místech a mezi zastávkami vznikne místo pro přecházení s chodníkovou plochou. „Nové chodníky jsou navrženy z betonové dlažby. Stávající komunikace se bude bourat jen v místech zastávek, místech pro přecházení a v místech nájezdů,“ dodala mluvčí Sedláčková.
Post date: 2018-04-13 09:37:57
Post date GMT: 2018-04-13 07:37:57