Litvínov chce školu bez bariér

0
207

Rada města Litvínova vzala na vědomí informace o plánovaném vyhlášení dotační výzvy Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života. Schválila podání žádosti o dotaci na projekt Stavební úpravy vedoucí k bezbariérovosti objektu ZŠ speciální a Praktické školy, čp. 991, ul. Šafaříkova v Litvínově. Odbor investic a regionálního rozvoje Městského úřadu Litvínov zadal v předstihu zpracování projektové dokumentace, aby ihned po vyhlášení výzvy bylo možné podat žádost. Jedná se o úpravu tréninkových pracovišť školy tak, aby vyhovovala handicapovaným žákům, dále o bezbariérový přístup prostřednictvím výtahu. Rada města již v červnu souhlasila se zařazením uvedeného záměru do Rámce investic infrastruktury Krajského akčního plánu vzdělávání s předpokládanými investičními náklady ve výši 3,5 mil. Kč.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!