Litvínov chce vydat novou vyhlášku o školských obvodech

0
738

Rada města Litvínova zastupitelstvu předloží návrh Obecně závazné vyhlášky ke stanovení školských obvodů mateřských škol zřízených městem Litvínovem v souladu se zákonem o obcích.

Novelou školského zákona, kterou se mění zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a zákon o přestupcích došlo k podstatným změnám vztahujícím se k předškolnímu vzdělávání. Od 1. 9. 2017 bude předškolní vzdělávání rok před zahájením školní docházky povinné a v dalších letech školským zákonem dochází ke snížení věku dětí pro přednostní přijímání do mateřských škol.

Zápis do mateřských škol bude organizován obdobně jako zápis do základních škol, zákonem je určen termín konání, a to v období od 2. května do 16. května, stanoven bude ředitelem mateřské školy po dohodě se zřizovatelem. Mateřským školám bude předán seznam dětí, které by se měly k zápisu dostavit, s uvedením jména, příjmení, data narození a adresy místa trvalého pobytu.

Dále došlo k posunutí termínu pro konání zápisu do základních škol, který byl dosud v rozmezí od 15. ledna do 15. února, na pozdější lhůtu od 1. dubna do 30. dubna. Město Litvínov OZV zřizuje čtyři školské obvody spádových mateřských škol zřízených městem Litvínovem.

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!