Litvínov má jasno o podobě mostu

0
713

Nový most na Podkrušnohorské ulici pro Litvínov s největší pravděpodobností navrhne autorská trojice Marek Blank, Petr Tej a Janek Srnka. Ti získali nejvíce bodů v architektonické soutěži, kterou Litvínov na nový most vyhlásil.

Návrh nového mostu i všech dalších devět návrhů si můžete prohlédnout na výstavě v zámku Valdštejnů. Návrhy byly hodnoceny podle kvality celkového architektonického řešení a míry splnění zadaných požadavků, dále podle investiční a provozní ekonomické přiměřenosti. Po rozpravě bylo uděleno jedno druhé místo a dvě rovnocenná třetí místa. „Žádný z návrhů zcela beze zbytku nenaplnil veškeré požadavky stanovené vyhlašovatelem, proto nebyla udělena první cena. Řada návrhů však přinesla skutečně podnětná a realizovatelná řešení, která mají potenciál být dopracována v projektové dokumentaci. V zadávacích kritériích jsme zohlednili také požadavky od občanů. Například, aby se most snížil, zůstal zachován chodník a parkoviště pod mostem,“ uvedla starostka města Kamila Bláhová. Uveřejnění výsledků hodnocení proběhlo 9. prosince v zámku Valdštejnů, kam byli pozváni také účastníci soutěže. Soutěžní návrhy jsou v zámku vystaveny včetně uvedení autorů a komentářů poroty k jednotlivým návrhům do 31. prosince 2016.

Pro vítězný návrh podle poroty mluví zvolené proporce a měřítko konstrukce. Návrh je svými liniemi podle poroty designově přesvědčivý zejména pro čistotu, jednoduchost a subtilnost. Most pravdivě vstupuje do kontextu místa a investiční náklady se jeví jako reálné. Autor návrhu je vyčíslil na 54 900 000 Kč. Po ukončení soutěže by mělo být, se souhlasem zastupitelů, zahájeno jednací řízení bez uveřejnění s autorem vítězného návrhu, který se umístil na nejvýše oceněném, tedy na druhém místě.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!