Litvínov vstupuje do nového roku se schváleným rozpočtem

0
323

Do roku 2018 vykročilo město Litvínov se schváleným rozpočtem. Na posledním jednání zastupitelů v prosinci loňského roku podpořilo rozpočet čtrnáct zastupitelů. Proti byla většina opozice. Opoziční zastupitelé kritizovali především příliš vysoké náklady na nový plavecký bazén a nelíbila se jim ani nová smuteční síň. Přidat naopak chtěli mateřským školám a městské policii.

Rozpočet pro rok 2018 připravil finanční odbor a při jeho zpracování vycházel z Rozpočtového výhledu města Litvínova s analýzou financí a ratingem na roky 2017–2021, Akčního plánu rozvoje města na rok 2018 a Strategie financování investic města Litvínova se zaměřením na projekt nového bazénu. Schválený provozní rozpočet na straně příjmů je 437 348,2 tis. Kč, na straně výdajů je 419 422,2 tis. Kč. Kapitálový rozpočet schválili zastupitelé na straně příjmů 2 640 tis. Kč, na straně výdajů je 195 740 tis. Kč. Rozdíl plánuje město financovat zapojením fondu rezerv, a to ve výši 162 519 tis. Kč. Dále bylo schváleno použití části disponibilních zdrojů na účtech města Litvínova ve výši 10 000 tis. Kč na krytí spoluúčasti města na realizaci investičních a neinvestičních akcí a projektů, na něž město získá finanční podporu z prostředků státního rozpočtu, fondů Evropské unie či jiných zdrojů. Zastupitelé také schválili neinvestiční i investiční dotace. „V řádném termínu od 1. července do 15. srpna 2017 byly odboru sociálních věcí a školství Městského úřadu Litvínov doručeny žádosti o individuální neinvestiční dotaci na financování aktivit v oblasti sportovní, sociální, kulturní, školství a spolkové činnosti a žádosti o investiční dotace. Z hodnocených žádostí jich byla většina podpořena, a to v celkovém objemu zhruba 32 mil. Kč,“ uvedla vedoucí finančního odboru Jana Lanková. Opoziční zastupitelé tentokrát nekritizovali, že s nimi město při sestavování rozpočtu nejednalo tak, jako v letech minulých. Opřeli se ale do některých výdajů. „Navrhujeme zrušit architektonickou soutěž na smuteční obřadní síň a namísto nákladné nové levitující smuteční síně pouze tu stávající celkově zrekonstruovat. Peníze, které se ušetří za projektovou dokumentaci na novou síň už v roce 2018 navrhujeme rozdělit mezi mateřské školy na nové interaktivní tabule, jako má už v letošním rozpočtu mateřská škola v Čapkově ulici,“ navrhl zastupitel za ČSSD Martin Klika. Podle starostky města ale takový postup není možný. „Architektonickou soutěž nelze zastavit, byla by to zmařená investice,“ upozornila Kamila Bláhová (ANO). „Nebyla by ovšem první. Stejně tak koalice zmařila investici do připravené projektové dokumentace na opravu mostu, když nechala vyhlásit architektonickou soutěž, a projektová dokumentace se proto bude dělat znovu,“ oponoval marně Martin Klika. Zastupitelský klub ČSSD hlasoval proti rozpočtu také proto, že nesouhlasí s navýšením rozpočtu pro nový plavecký bazén. Zastupitelka za ODS Helena Zemánková Týřová prosazovala vyšší rozpočet pro Městskou policii Litvínov. „V rozpočtu je sice zařazena nová mobilní služebna. Je ale potřeba obnovit více vozidel. Vezeme se v současné době na vlně dobrého hospodaření celé republiky a měli bychom to využít,“ apelovala na zastupitele Helena Zemánková Týřová. Podle velitele Městské policie Litvínov ale obnova vozového parku probíhá podle plánu a není potřeba rozpočet navyšovat.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!