Městská knihovna se přestěhuje do Repre. Má oživit centrum města

0
826

V posledních měsících řeší vedení města Mostu klíčovou otázku: přestěhuje se městská knihovna do Repre? Ano, už je to jisté a přeje si to podle ohlasů veřejnosti drtivá většina obyvatel města. Kromě knihovny se počítá také s kinosálem a multifunkčním kinem, planetáriem a výstavním prostorem. Chystaná kompletní rekonstrukce zajistí nejen další plné využití této budovy, ale i její přizpůsobení současným trendům. Představu, jak by měla knihovna vypadat, už město má. Budova bude bezbariérová, s výtahem. Nová knihovna by se tak mohla stát nejen oblíbeným místem setkávání a skutečným kulturním a komunikativním centrem ve městě, ale i místem, které nabídne lidem řadu dalších aktivit.

Stávající budova knihovny je z 80. let minulého století. Stavebně je zastaralá a energeticky je její provoz velmi náročný. Objekt není tepelně izolovaný, takže aby se prostory alespoň trochu vytopily, spotřebuje se velké množství tepelné energie, což se prodražuje. Některými místy ve střeše stále zatéká, stejně jako do suterénu. Každou chvíli se řeší drobné či větší problémy s rozvody elektřiny a vody. Jednoduchá oprava nic nevyřeší. Kromě toho budova není a za stávajících podmínek ani nemůže být tzv. handicap friendly, přestože se k tomu učinila již celá řada opatření.

Vrátíme zpět kulturní a společenský život do centra města

„Budova knihovny je v tristním technickém stavu a její rekonstrukce by si vyžádala téměř 400 milionů korun. Město Most má již v současné chvíli zpracovanou projektovou dokumentaci v hodnotě 20 milionů Kč na rekonstrukci Repre. V souvislosti s náklady, které nás bude stát Repre, je velmi nepravděpodobné, že bychom v řádu dalších stamilionů investovali do této budovy. V případě rekonstrukce stávajícího objektu knihovny by došlo k jejímu přestěhování do nějakého provizoria a to s časovým odhadem na dva až tři roky. V menších prostorách by se pak musely omezit či zrušit některé služby a akce pro veřejnost,“ vysvětluje primátor města Mostu Jan Paparega. To by vedlo k nižšímu zájmu o knihovnu jako o instituci. Taková řešení by se dlouhodobě negativně podepsala i na provozu a možnostech knihovny po jejím znovuotevření. Navíc by se muselo investovat i do náhradních prostor, protože knihovna má svá technická specifika.

„Přestěhování knihovny do nových prostor Repre z mnoha důvodů vítám. Řada knihoven v naší zemi by byla velmi ráda, pokud by jí její zřizovatel věnoval takovou péči, jako vedení města Mostu té své. Která knihovna má to štěstí, že ji přestěhují do centra města, do velké moderní budovy s novými technologiemi? Je přece skvělé, že přednost přestěhovat se do Repre získala právě knihovna a ne jiná instituce. Jinde mají knihovny rozpočty velmi skromné a na rekonstrukci budou čekat mnoho let. Té naší se poštěstí, aby se o ní tolik na veřejnosti mluvilo, aby o ní byl takový zájem,“ zdůrazňuje ředitel Městské knihovny Most Petr Petrik.

Nová knihovna bude odpovídat současným trendům 21. století

Návrat kulturního a společenského života do centra města – to je jeden z požadavků vedení města. Z uvedených důvodů byla dána přednost variantě Repre s knihovnou. Nápad přestěhovat knihovnu do Repre vznikl už v roce 2015, kdy kulturní dům určený k demolici město přebíralo zpět od firmy Crestyl a začalo připravovat jeho modernizaci. V roce 2016 proto město nechalo zpracovat studii

využitelnosti a statický průzkum prokázal, že knihovnu lze do Repre přemístit. Rekonstrukce knihovny je jedním z pilířů Strategického plánu města Mostu. „Chceme podpořit vznik kvalitního zázemí pro rozvoj kulturního a společenského centra. Naším cílem je nabídnout dostatečně reprezentativní kulturní a kongresové centrum všem skupinám obyvatel a návštěvníkům města. Chceme proto, aby modernizace městské knihovny splňovala požadavky na moderní a bezbariérové zařízení, které bude centrem informací, kultury a vzdělanosti pro obyvatele města i okolních obcí a bude podporovat čtenářskou gramotnost,“ zdůrazňuje primátor.

Významná část budovy rekonstruovaného Repre je projektovaná dle současných požadavků na knihovny 21. století. Celek je pak koncipován jako městské komunitní a společenské centrum, které nabídne kromě knihovny také nové kino, rekonstruované planetárium, kavárnu s restaurací a velký společenský sál. To vše vzájemně provázané a propojené. Knihovna bude mít k dispozici i několik přednáškových místností.

Do knihovny nejen za knihami

Do mostecké knihovny v loňském roce zavítalo více než 66 tisíc návštěvníků. V kině Kosmos zhlédlo filmovou produkci přes 33 tisíc diváků. Do planetária se přišlo podívat více než 3 500 diváků. V součtu je to více než 100 tisíc návštěvníků za rok. Která sportovní nebo kulturní organizace může říct, že na její akce přijde za rok více než 100 tisíc lidí? To potvrzují i republiková čísla návštěvnosti v jiných knihovnách. „Kromě půjčování knih v roce 2018 uspořádala knihovna 240 přednášek, besed a kurzů pro děti i dospělé,“ dodává ředitel knihovny Petr Petrik.

Návštěvníci budovy budou využívat už i vstupní halu s recepcí, která bude spojená s kavárnou. Ve vstupní hale budou klidové zóny pro setkávání všech věkových kategorií, výstavní nebo přednáškové prostory. Přístup do knihovny bude bezbariérový s výtahem do výpůjčních prostor. Nová knihovna bude disponovat velkým oddělením a hernou pro děti, oddělením naučné literatury, oddělením beletrie a moderně vybavenou studovnou a čítárnou, tak jak je tomu i dnes. A to vše v jednom patře. Ve volném výběru bude k dispozici bohatý knižní fond a obsáhlý bude také sklad knižního fondu doplněný o sklad pro regionální funkce o celkovém počtu asi 200 000 kusů.

V Mostě vznikla petice proti stěhování městské knihovny

Čas od času se někde vynoří mediální bublina, ze které má nezasvěcený pocit, že čtenáři a knihovna to mají spočtené. Proti budoucímu stěhování městské knihovny proto vznikla v Mostě petice. Autoři nesouhlasí s jejím přesunutím do nově zrekonstruované budovy kulturního domu Repre v roce 2022 a do konce listopadu ji chtějí odevzdat na mostecký magistrát. Ještě předtím ale chystají před knihovnou protestní happening.

„Otázkou co s objektem současné knihovny se od počátku tohoto konceptu zabýváme, ale v současné době na ni ještě není jednoznačná odpověď. Budeme se snažit najít řešení, jak budovu zachovat a využívat pro potřeby občanů města. Možností je i prodej budovy, kdy by v kupní smlouvě byl pevně zakotven účel jejího využívání. Její využití je svým charakterem a umístěním vhodné například pro vzdělávání, kulturu, případně administrativu (formou prodeje či pronájmu) při zachování architektonických hodnot objektu, včetně zmiňovaného uměleckého osvětlovacího tělesa,“ uzavírá primátor.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!