Homerlive
http://www.homerlive.cz/mestska-policie-porada-kurzy-sebeobrany-nove-i-pro-deti/

Městská policie pořádá kurzy sebeobrany nově i pro děti
Od září do prosince budou probíhat kurzy sebeobrany pro mostecké ženy, seniory a nově také pro děti. Kurzy sebeobrany seniorů a dětí budou zajišťovat instruktoři sebeobranného systému Krav Maga, kteří jsou držiteli instruktorských certifikací pro dospělé i děti. Sebeobranu pro ženy budou vyučovat dva odborní instruktoři městské policie, kteří mají dlouholeté zkušenosti s výcvikem sebeobrany pro ženy a mají akreditovaný kurz.


„Podařilo se nám letos sehnat lektory systému sebeobrany Krav Maga. Ten klade největší důraz na prevenci napadení. Budeme učit ohrožené osoby, jak se do nebezpečných situací vůbec nedostat. Pochopením zásad bezpečného chování lze podle odborníků předejít až 80 % útoků. V případě, že se nepodaří nebezpečí vyhnout, pak by se měli absolventi kurzů umět účinně ubránit“, uvedla Veronika Loucká, manažerka prevence kriminality města Mostu.


V teoretické části kurzu učí lektoři účastníky včas rozeznat možné hrozící nebezpečí a učí je, jak se jim vyhnout. Zaměří se na prevenci nejběžnějších útoků, např. u seniorů odcizení tašky odložené v nákupním košíku nebo podvody podomních prodejců, proberou také bezpečné chování při výběru peněz z bankomatu a podobně. Děti budou poučeny, jak předejít odcizení volně odložených aktovek, snaze o jejich oloupení, o obraně proti zavlečení dítěte dospělou osobou do auta nebo obraně proti šikaně. Prevence bude zahrnovat také obranu před sexuálním zneužitím dětí. Součástí teorie je také poučení o tom, jak postupovat, a komu které situace oznámit.


 V praktické části se nacvičují jednotlivé sebeobranné techniky. Účastníci kurzů si také vyzkoušejí užití obraných sprejů a dalších sebeobranných prostředků včetně těch improvizovaných, které mají při sobě běžně. U dětí jde například o využití aktovky, pití, nebo sportovního náčiní k sebeobraně, u seniorů pak využití hole nebo klíčů.


„Na sebeobranu se nám podařilo získat dotaci a kurzy proto můžeme mosteckým občanům nabídnout zdarma. Z dotace pořídíme i nový protiúderový oblek pro naše instruktory. Účastníci si tak budou moci vyzkoušet reálný útok silou. To zvýší pravděpodobnost, že se oběť bude v případě nebezpečí bránit správně a důrazně,“ uvedl ředitel městské policie Jaroslav Hrvol.


Přihlášky a další informace Vám poskytne manažerka prevence kriminality Veronika Loucká na e-mailu: Veronika.Loucka@mesto-most.cz nebo na tel. 476 448 724.


Kurzy sebeobrany jsou realizovány statutárním městem Most v rámci projektu „Seber odvahu, získej dovednosti, braň se“. Projekt je spolufinancovaný Ministerstvem vnitra ČR v rámci Programu prevence kriminality na rok 2018.

Post date: 2018-08-28 12:36:49
Post date GMT: 2018-08-28 10:36:49