Homerlive
http://www.homerlive.cz/mezi-mostem-a-litvinovem-budou-misto-tramvaji-jezdit-autobusy/

Mezi Mostem a Litvínovem budou místo tramvají jezdit autobusy
Rekonstrukce tramvajové trati z Mostu do Litvínova se blíží. Už v příštím roce by měly tramvaje přestat jezdit na trase Litvínov Záluží. Nahradí je autobusy. O rok později pak přijde na řadu oprava tramvajové trati mezi Zálužím a Mostem, k tramvajovému křížení u Stovky.

Dokončit projektovou dokumentaci na rekonstrukci tramvajové trati z Mostu do Litvínova a vyhlásit soutěž na zhotovitele celé rekonstrukce ještě v letošním roce je prioritou Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova. „Projektovou dokumentaci jsme měli mít hotovou do konce roku 2017, bohužel se to nepodařilo. Důvodem byly komplikace ohledně majetkoprávního vypořádání pozemků. Digitalizací katastru nemovitostí se zjistilo, že část trati neleží na pozemcích dopravního podniku, ale na pozemcích Unipetrolu, ŘSD, Czech Coalu apod. Se všemi jsme jednali,“ vysvětlil hlavní důvod zdržení ředitel Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova Daniel Dunovský. Dopravní podnik byl nucen některé pozemky vykoupit či provést směny. „Jediné, s kým nám zbývá se ještě dohodnout, je ŘSD. Je to na dobré cestě, ale je to otázka peněz. V případě některých pozemků si musíme zažádat o tzv. zábor, kdy ŘSD jako státní organizace má fixně danou cenu za metr čtverečný. Tato cena výrazně opravu 11kilometrového úseku trati prodražuje. Hledáme proto s projektantem cestu, jak celou akci rozfázovat na etapy a dílčí úseky tak, abychom nemuseli mít zábor na celkovou délku trati,“ vysvětlil dále ředitel Dunovský. Když všechno půjde dobře, tak by dopravce na konci roku 2018 mohl uzavřít smlouvu o dílo a na jaře 2019 zahájit stavební práce na rekonstrukci a modernizaci tratě.

Podle projektu by se mělo s rekonstrukcí začít nejprve v úseku od Záluží do Litvínova. „V roce 2019 bychom zavřeli trať v tomto úseku. Fungovala by zde náhradní autobusová doprava,“ říká dále ředitel dopravního podniku. V roce 2020 by byl postup opačný. Uzavírka trati by nastala od Záluží do Mostu. Dopravce musí dodržet i stanovený konečný termín, který je stanoven na konec roku 2020, a to vzhledem k tomu, že na celou akci využije dotační prostředky ze sdružené investice ITI. „Oprava trati se neuplatní po celé délce. Mostecká část se zrealizuje s výjimkou dvou mostů, a to směrem od Hněvína k sídlu ČD. Nejsou v majetku dopravního podniku, a nesmíme je tudíž do opravy zahrnout,“ upozornil ředitel Dunovský. V litvínovské části trati bude z opravy vynechána část u litvínovského nádraží. „Trať se opraví až k litvínovskému bývalému Elku, vyjma nádraží. Město Litvínov totiž plánuje z dotací rekonstrukci celého tohoto přestupního terminálu a navzájem by se tyto části rušily,“ poznamenal ještě Daniel Dunovský.
Post date: 2018-02-02 10:14:26
Post date GMT: 2018-02-02 09:14:26