Homerlive
http://www.homerlive.cz/mezibori-cekaji-velke-investice/

Meziboří čekají velké investice
V letošním roce čeká město Meziboří celá řada investičních akcí. Menší investice a opravy mohou začít již v jarních měsících, největší stavební šrumec ale čeká město od června a července.

„Nejzásadnější investicí letošního roku, která se dotkne obyvatel města, je rekonstrukce 2. části náměstí 8. května. Jedná se o celý prostor před radnicí včetně parkoviště a autobusové zastávky. Začneme v letních měsících. Plánované zahájení akce je 1. července a předpokládáme, že potrvá do konce října,“ uvedla vedoucí odboru majetku, výstavby a životního prostředí Gabriela Soukupová. Akce vyjde na 16,5 miliónu korun a Meziboří je připraveno k její realizaci i v případě, že nezíská dotaci, o kterou město v lednu opakovaně požádalo SFDI. V rámci investice dojde k rekonstrukci celého prostranství před městským úřadem, výměně nebezpečné uvolněné dlažby, rozšíření parkovacích ploch na parkovišti, rekonstrukci autobusové zastávky a revitalizaci parkové zeleně. Na celém prostranství by mělo přibýt 21 stromů a keřová výsadba. Další významnou investicí je 1. část chodníku mezi Mezibořím a Litvínovem, a to až ke značce Meziboří. „Akce vyjde na 2 milióny korun. Jedná se nejen o část chodníku, ale také o bezpečný přechod,“ říká dále Gabriela Soukupová. „Druhou část chodníku, který by pokračoval po okraji komunikace z Meziboří do Litvínova, v letošním roce ještě nelze zrealizovat. Meziboří připravuje opakovanou žádost o dotaci alespoň na část v katastru našeho města, což je pouze k vodárně. Litvínov totiž po více než dvou letech přípravných prací stále nemá dokončenou potřebnou stavební dokumentaci, a proto nelze žádat o dotaci na celou akci. Věříme, že i Litvínovu se v budoucnu podaří chodník dokončit,“ doplnil starosta města Petr Červenka. Další omezení čeká obyvatele Meziboří v ulicích Nad Parkem a Zahradní, kde již v červnu a červenci zahájí práce Severočeská vodárenská společnost na rekonstrukcí vodovodu a kanalizace. Na tyto práce pak naváže město v červenci rekonstrukcí povrchů komunikací v ulici Nad Parkem, v srpnu v ulici Zahradní. „Na rekonstrukci komunikace Nad Parkem navážeme výstavbou nového parkoviště, které město vyjde minimálně na 4 milióny korun. Další parkoviště vznikne v ulici Májové. To by mělo být hotovo během prázdnin,“ uvedla dále Gabriela Soukupová. „Další investice jsou plánovány do budovy základní školy, kde dojde k výměně oken na chodbách a rekonstrukci elektro rozvodů II. etapa. Na sedm set tisíc korun vyjde rekonstrukce sociálního zařízení v budově kina, na kterou město získalo dotaci z Fondu Ústeckého kraje ve výši tři sta tisíc korun. Dotaci z Ministerstva životního prostředí, kterou město obdrží v letošním roce, město využije na dokončení zateplení objektu 136-138 a pokračovat bude rekonstrukcí podloubí. Rekonstruovat se bude také v letních měsících topení a elektrorozvody ve sportovní hale,“ doplnila Gabriela Soukupová. „V případě, že získáme dotaci z programu revitalizace sídlišť, budeme rekonstruovat rovněž komunikaci v lokalitě garáží na Markově kopci. Během letních měsíců tak budou stavební práce probíhat hned na několika místech města. Obyvatele města proto žádáme o trpělivost s dočasným omezením,“ uvedl na závěr k investičnímu plánu starosta Petr Červenka.
Post date: 2018-04-13 10:31:08
Post date GMT: 2018-04-13 08:31:08