Homerlive
http://www.homerlive.cz/mezibori-hospodari-s-prebytkem/

Meziboří hospodaří s přebytkem
Na prvním poprázdninovém jednání hlasovali mezibořští zastupitelé o veřejné zakázce na Decentralizaci tepelného hospodářství, hospodaření města za první pololetí, rozpočtových změnách, prodeji pozemků i změně podmínek pro pronájem nebytových prostor. Jednání proběhlo bez průtahů a dlouhých diskuzí.

Nejprve vzali zastupitelé bez výhrad na vědomí hospodářský výsledek města za první pololetí. „Hospodářský výsledek dle výkazu zisku a ztrát činil 8 336 000 Kč. Rozpočtové hospodaření města a jeho zařízení skončilo převahou příjmů nad výdaji ve výši 9 729 Kč. Příjmy z daní, poplatků, neinvestiční dary a splátky půjček v prvním pololetí činily 35 396 000 Kč, z toho daňové příjmy 26 462 000 Kč. Další položkou příjmové části rozpočtu jsou přijaté dotace ve výši 6 215 000 Kč. Z celkových výdajů 25 667 000 Kč bylo čerpáno za provozní výdaje 23 901 000 Kč a za kapitálové výdaje 1 776 000 Kč,“ informovala zastupitele vedoucí finančního odboru Jarmila Roubalová. Ta dále předložila zastupitelům ke schválení rozpočtová opatření. Zastupitelé souhlasili se zapojením dotace z Fondu Ústeckého kraje ve výši 300 tisíc korun na rekonstrukci veřejného prostranství v okolí Střední školy Educhem v Meziboří. Celkové náklady na rekonstrukci chodníku a schodiště jsou 550 tisíc korun. Podíl města ve výši 250 tisíc korun pokryje město z úspor v rámci kapitálových výdajů. Zastupitelé schválili také finanční dotaci ve výši 60 tisíc korun Sportovnímu fotbalovému klubu Meziboří na částečnou úpravu povrchu hrací plochy, na vertikutaci, pískování, odplevelení, dosetí trávy, hnojení a další práce. V dalším bodě vzali zastupitelé na vědomí zprávu o vyúčtování topné sezóny. Přeplatky na služby v loňském roce činily 3 891 199 Kč, nedoplatky 412 172 Kč. Celkem na čtyři nedoplatky byly uzavřeny dohody o uznání závazků a byly uzavřeny splátkové kalendáře. Cena tepla v loňském roce byla stejná jako cena v roce 2014, a to 588,17 Kč/GJ. Na programu jednání bylo také vyhodnocení veřejné zakázky Decentralizace tepelného hospodářství. Celkem se přihlásili čtyři uchazeči o zakázku, jeden byl vyloučen, protože nedoložil požadovaná subkritéria pro hodnocení. Jako nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka firmy CERGOMONT s cenou 27 773 032 Kč. Dále zastupitelé schválili změnu pravidel nájmu a podnájmu nebytových prostor, ze kterých byla vypuštěna zmínka o již neexistujícím zákonu. Zastupitelé také prodali pozemky č. 225/37, 225/38 a 225/153 Petru Legezovi za účelem přičlenění k nemovitosti.
Post date: 2016-09-23 10:45:44
Post date GMT: 2016-09-23 08:45:44