Homerlive
http://www.homerlive.cz/mezibori-investuje-rekordni-castku-do-tepla/

Meziboří investuje rekordní částku do tepla
Letní měsíce mimo topnou sezónu využila společnost DOTERM servis, správce tepelného hospodářství v Meziboří, k rekonstrukci části zařízení. Jedná se o investici více než dvacet miliónů korun. Přinést by ale měla konečným uživatelům úspory.

V současné době probíhá rekonstrukce patnácti domovních plynových kotelen, které jsou situovány přibližně ve středu města. „Zároveň se čtyři plynové kotelny ruší a objekty budou nově napojeny na centrální zdroj tepla nebo jinou kotelnu. Původní kotelny byly uvedeny do provozu v roce 1994 a 1995. Do kotelen jsou instalovány moderní kondenzační kotle a řídící systémy. V podstatě z kotelen zůstává jen obvodové zdivo a veškeré technologie a zařízení se instalují nové,“ přiblížil práce jednatel společnosti Josef Zástava. Veškeré práce jsou organizovány tak, aby co nejméně omezily obyvatele města závislé na dodávkách teplé vody z kotelen. „Komfort uživatelů byl omezen na nejnižší možnou míru. Přerušení dodávky teplé vody do daného objektu netrvá déle než 12 dnů, většinou je to ale méně. Sice to nese komplikace při stavbě, ale plán se nám zatím daří držet,“ doplnil Josef Zástava.

Letošní investice do tepelného hospodářství patří v Meziboří k větším akcí. Investiční náklady stavby jsou necelých 23 mil Kč bez DPH. Peníze město naspořilo z výnosů tepelného hospodářství, nemuselo tedy hledat ani úvěr ani zatížit běžný rozpočet. Navíc se provedená rekonstrukce pozitivně odrazí v ceně tepla. „Provedená rekonstrukce bude mít pozitivní dopad do ceny tepla, neboť instalovaná technologie má vyšší účinnost oproti stávající. V rámci plánovaného rozvoje tepelného hospodářství Meziboří již došlo ke snížení ceny tepla za rok 2016 vlivem výstavby kogenerační jednotky, jejímž investorem byl ČEZ Energo s.r.o., a jejím propojením s centrálním zdrojem tepla. Vlivem těchto investic bude trend ve snižování ceny tepla pokračovat, pakliže nedojde k nepředvídatelným výrazným změnám cen vstupních energií. Tyto vstupy nejsme schopni ovlivnit,“ vysvětlil Josef Zástava na závěr.
Post date: 2017-07-28 10:06:50
Post date GMT: 2017-07-28 09:06:50