Ministerstvo poskytne dotaci na obnovu kulturních památek

0
593

Ministerstvo kultury České republiky vyhlašuje každoroční program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (ORP). V roce 2017 je na obnovu kulturních památek ve správním obvodu ORP Litvínov alokována částka 573 tis. Kč.

Žadatel může, v souladu se „Zásadami pro využití neinvestičních prostředků z rozpočtu ministerstva kultury“ (dále jen „Zásady“) požádat maximálně o 90 % nákladů. Celková požadovaná výše příspěvku nesmí překročit částku 573 tis. Kč.

Uzávěrka podání kompletních žádostí včetně všech příloh je do 30. dubna 2017 včetně. Žádost je nutné zaslat na předepsaném formuláři odboru investic a regionálního rozvoje Městského úřadu Litvínov, s označením „Dotace na obnovu kulturních památek“.

Veškeré pokyny k vyplnění formuláře, k požadovaným přílohám atd. jsou uvedeny v Zásadách https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-274.html).

V případě, že žádost nebude vyplněna na předepsaném formuláři nebo nebudou dodány požadované přílohy, nemůže být žádost doporučena k poskytnutí finanční podpory. Není dovoleno předepsané formuláře měnit, upravovat apod.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!