Homerlive
http://www.homerlive.cz/mostecka-nemocnice-laka-zaky-do-svych-rad-pomaha-magistrat-i-reditele-skol/

Mostecká nemocnice láká žáky do svých řad. Pomáhá magistrát i ředitelé škol
Získat nové žáky pro zdravotnické obory a následně potenciální zaměstnance do zdravotnických zařízení není snadné. Zajištění dostatku kvalitních sester a záchranářů je běh na dlouhou trať a spočívá ve spolupráci a dlouhodobém působení na mnoha frontách. Mostecká nemocnice Krajské zdravotní dlouhodobě úzce spolupracuje s místní zdravotnickou školou. Studenty láká na možnosti exkurzí, praxí, stáží i na stipendijní programy. Nyní se, za podpory vedení města Mostu, obrací i na žáky základních škol v regionu, a to s novým projektem, který má za cíl zvýšit jejich zájem o budoucí práci v Nemocnici Most.


Projekt, jež si klade za cíl nadchnout žáky základních škol pro pokračování ve studiu na zdravotnické škole a potažmo pro budoucí práci v nemocnici, poprvé představil ředitel mostecké nemocnice Pavel Markalous a hlavní sestra nemocnice Šárka Gregušová na poradě ředitelů školských příspěvkových organizací statutárního města Most.


Program je zaměřen především na žáky sedmých a osmých tříd, kteří by se se v budoucnu rádi uplatnili v roli zdravotní sestry nebo zdravotnického záchranáře. Aktivity projektu směřují v první fázi k získání povědomí a pozitivního vnímání uplatnění v Nemocnici Most, v druhé pak k praktickým interaktivním činnostem jako jsou exkurze, přednášky na školách, workshopy a soutěže v prostorách nemocnice pro aktivní zájemce o studium na střední zdravotnické škole. Součástí je i setkávání a komunikace s rodiči.


Aktivity koordinuje vedení nemocnice ve spolupráci s magistrátem města Most, který je aktivním partnerem tohoto projektu. Prvním společným počinem je výroba školního sešitu ve speciálním designu, s informacemi o výhodách práce na pozicích zdravotní sestra a záchranář, s QR kódem s odkazem na rozhovory s absolventy SZŠ a VŠ, kteří v nemocnici pracují. Sešit, jehož grafika je výsledkem komunikace s žáky základních škol bude nyní distribuován do jednotlivých školských zařízení. Náklady tohoto dílčího projektu si mezi sebou rozdělila Krajská zdravotní jako zřizovatel Nemocnice Most a statutární město Most.


Nepostradatelným partnerem je nadále mostecká zdravotnická škola, zřizovaná Krajským úřadem Ústeckého kraje. I zde se spolupráce s nemocnicí zdárně rozvíjí, jak ve středním, tak vyšším stupni vzdělávání.


Věříme, že společnými silami se nám podaří zajistit dostatečné množství kvalitního personálu do naší nemocnice. Uvědomujeme si, že je to běh na dlouhou trať a výsledky budeme sklízet až za několik let. Nemůžeme si ale dovolit ztrácet čas, je třeba zajistit chod mostecké nemocnice, a hlavně její další rozvoj,“ řekl Pavel Markalous.


 
Post date: 2024-04-02 13:44:20
Post date GMT: 2024-04-02 11:44:20