Můžete posílat nominace na cenu města

1
2282

Pokud znáte ve svém okolí někoho (občana, právnickou osobu, popřípadě jiný subjekt), o kterém se domníváte, že se svou prací či jinou činností zasloužil o rozvoj a popularitu našeho města v České republice i zahraničí, můžete ho nominovat na Cenu města Mostu.

Jak na to?

Uveďte jméno, příjmení a adresu (pokud je vám známa) vámi nominované osoby, doplňte její zásluhy, za které ji nominujete, a tuto svou nominaci doručte na odbor školství, kultury a sportu nejpozději do 31. května běžného kalendářního roku. Nominaci můžete zaslat klasickou či e-mailovou poštou nebo donést osobně. Kontaktní osobou je Mgr. Ing. Miroslava Fichtnerová.

Co se bude dít dál?

Seznam všech doručených nominací bude postoupen k projednání předsedům klubů zastupitelů a nezávislým a nezařazeným zastupitelům, poradě primátora a následně Radě města Mostu, která doporučí Zastupitelstvu města Mostu kandidáta či kandidáty schválit. Celý proces je ukončen na podzim daného roku.

Samotná Cena města Mostu se zpravidla slavnostně předává při příležitosti oslav Dne vzniku samostatného československého státu.

1 komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!