Homerlive
http://www.homerlive.cz/na-koldomu-muze-byt-ubytovna/

Na Koldomu může být ubytovna
 

Obyvatelé bytového komplexu Koldum se ohradili proti možnosti, že bude v hotelu Koldum vybudována ubytovna. Petici, ve které žádali město, aby této možnosti zabránilo, podepsalo 174 lidí. Vedení města ale nemůže žádosti obyvatel Koldomu vyhovět.

Střední trakt Koldomu patří městu. Od roku 1991 pronajímá hotel společnost HAUS Litvínov.

Smlouva byla s městem uzavřena 30. srpna1991. Jedním ze smlouvou vymezených účelů nájmu je provoz hotelu o kapacitě 50 lůžek. Nájemce je v rámci provozování hotelu oprávněn poskytovat krátkodobé ubytovací služby podle příslušné legislativy, přičemž délka poskytování těchto služeb není zákonem vymezena. Proti ubytovně v hotelové části Koldomu nemůže město nijak protestovat, protože přesně za tím účelem prostory před lety pronajalo. V hotelové části Koldomu je navíc klid. Příležitostní nájemníci neporušují vyhlášky města, nepáchají přestupky a netropí žádné výtržnosti. „Městskou policií nebyly registrovány žádné negativní jevy týkající se narušování veřejného pořádku a občanského soužití ze strany ubytovaných,“ ujistil velitel Městské policie Litvínov Zdeněk Urban. O petici obyvatel Koldomu proti vybudování ubytovny v prostorách hotelu rozhodovala rada města. „Vzala při tom na vědomí stanoviska odboru nakládání s majetkem, právního oddělení, odboru kanceláře tajemníka i vyjádření městské policie. Vzhledem ke zjištěným skutečnostem rozhodla, že petici, pod kterou se podepsalo174 obyvatel bytového komplexu Koldům, nelze vyhovět. V případě, že by v budoucnu docházelo k narušování veřejného pořádku a občanského soužití, je vždy k dispozici městská policie. Rada navíc uložila městské policii, aby v souvislosti s ubytovnou věnovala Koldomu zvýšenou pozornost,“ uvedla starostka města.
Post date: 2018-09-02 21:56:55
Post date GMT: 2018-09-02 19:56:55