Homerlive
http://www.homerlive.cz/na-kopci-v-litvinove-se-opravi-chodniky/

Na Kopci v Litvínově se opraví chodníky


Rada města Litvínova schválila zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební úpravy chodníků ul. Na Kopci v Litvínově. Jedná se o stavbu schválenou v akčním plánu. Předpoklad zahájení prací v 09/2018. Předpokládaná hodnota zakázky činí 2,3 mil. Kč. Předmětem zakázky je rekonstrukce stávajících betonových chodníkových ploch včetně schodišť, rozšíření stávajících kontejnerových stání a řešení odvodnění. Nové chodníky budou z betonové dlažby. Nová kontejnerová stání budou z betonové dlažby uzavřena do betonových obrub. U čtyř schodišť dojde k rekonstrukci, v provedení z betonové dlažby. Po dokončení prací budou okolní plochy upraveny.

Lhůta pro podání nabídek byla stanovena na 11. července 2018 do 12:00 hod.

 
Post date: 2018-07-08 13:22:45
Post date GMT: 2018-07-08 11:22:45