Homerlive
http://www.homerlive.cz/na-nadrazi-se-pripravuje-novy-dopravni-terminal/

Na nádraží se připravuje nový dopravní terminál
Přípravné práce na novém dopravním terminálu na litvínovském nádraží pokročily. Stavba terminálu se všemi zastávkami, přechody pro chodce, parkováním pro autobusy, osobní auta i taxi by měla být zahájena v roce 2018 a dokončena v roce 2020.

Původní studie dopravního terminálu, zpracovaná pro Krajský úřad Ústeckého kraje, nevyhovovala z provozního hlediska ani představám Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova ani městu. Shodli se na tom zástupci města i dopravní společnosti už loni v září. Už v loňském roce se proto zástupci dopravního podniku a města sešli se zástupci odboru dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu a projednali možnosti dopracování studie. Připomínkovali vhodnější řešení pro pohyb cestujících mezi železniční stanicí a terminálem tramvajové a autobusové dopravy. Dále pro bezpečnost a vhodné zapojení do okolní zástavby, vhodnější řešení provozu silniční i drážní dopravy s důrazem na vzájemnou koordinaci a bezpečnost provozu. Vhodněji se má vyřešit také parkoviště pro taxi a odstavení autobusů. Zapracování všech požadavků města a dopravního podniku do studie si vyžádá další náklady na její zpracování a to ve výši 82 tisíc korun. Polovinu této částky by mělo zaplatit město. Na kolik vyjde samotná realizace stavby se zatím neví. „Odhad investičních nákladů včetně vyvolaných investic bude vyhotoven v rámci dalších stupňů projektové dokumentace. Na realizaci dvou vybraných terminálů v Ústeckém kraji je vymezena dotační částka 50 miliónů korun. Podle velmi předběžných propočtů by to mohlo pro Litvínov znamenat až 34 miliónů korun,“ prozradila starostka města Kamila Bláhová. Se zpracováním projektové dokumentace by se mělo začít v únoru po schválení záměru Radou Ústeckého kraje.
Post date: 2016-01-28 10:49:14
Post date GMT: 2016-01-28 09:49:14