Homerlive
http://www.homerlive.cz/nahlednete-do-tretihor/

Nahlédněte do třetihor
Mostecké muzeum a galerie srdečně zve na přednášku Pohled do třetihor, která se uskuteční dne 5. 9. 2019 v 17 hodin. 

Přednášející: Ing. Karel Mach, Ph.D. – vedoucí oddělení měřičství a geologie Severočeských dolů, a.s. a téma přednášky je: Co mají společného třetihorní močály v Čechách a současné močály na jihovýchodě USA a v Číně.

Karel Mach je na dole Bílina. Dlouhodobě se zajímá o sedimentární výplň uhelných pánví v Podkrušnohoří. Svůj zájem rozšířil i o bližší poznání vegetace a prostředí třetihorních močálů. To jej přivedlo i ke studiu ekosystémů třetihorního prostředí v Podkrušnohoří.  Získané informace z dlouholeté dokumentace a nálezů rostlinných a živočišných zkamenělin přispívají k získávání obrazu toho, jak vypadala podkrušnohorská oblast v období třetihor. Informace z dlouholetého výzkumu také přispěly k tomu, že se daří rekonstruovat třetihorní krajinu a její dílčí biotopy. A ukazuje se, že v oblastech podkrušnohorských uhelných pánví bylo podnebí, vegetace a živočichové velmi podobné některým oblastem současné zeměkoule. Zejména v některých částech jihovýchodních států USA  a Číny (Fujian, Hainan) jsou v podstatě totožné podmínky, jaké panovaly v Čechách před 25 až 16 miliony let.. Karel Mach navštívil v roce 2016 postupně močály ve státech Florida, Georgie, Severní Karolína a Virginie. A o svých poznatcích bude přednášet.
Post date: 2019-08-31 15:00:19
Post date GMT: 2019-08-31 13:00:19