Návrhy na Cenu hejtmana do konce února

0
295

Znáte někoho, kdo podle vás dělá něco výjimečného pro Ústecký kraj? Zaslouží si za svou činnost ocenění? Do konce února máte jedinečnou možnost takovou osobnost nominovat na Cenu hejtmana Ústeckého kraje za rok 2017. Cena se udělí v pěti kategoriích, kterými jsou regionální rozvoj, sociální a zdravotní oblast včetně záchrany lidského života, věda a výzkum, kultura a sport. Vítězové si kromě ocenění odnesou i finanční odměnu 50 tisíc korun.

Návrh na udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje může předložit občan, skupiny občanů, právnické osoby se sídlem na území Ústeckého kraje a jiné subjekty působící na území kraje, a to v těchto kategoriích:

  • – regionální rozvoj,
  • – sociální a zdravotní oblast včetně záchrany lidského života,
  • – věda a výzkum,
  • – kultura,
  • – sport

Návrhy je možné písemně zasílat Zastupitelstvu Ústeckého kraje do 28. února 2018 na adresu:

Odbor kancelář hejtmana

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48

400 02 ÚSTÍ NAD LABEM        

nebo doručit osobně přímo do podatelny Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Návrhy včetně příloh posílejte doporučeně poštou. I v případě osobního doručení na obálku nezapomeňte připsat: Neotvírat – Návrh na Cenu hejtmana Ústeckého kraje.

V návrhu odůvodněte, proč by daná osoba/skupina osob měla být vyznamenána. Zašlete veškeré dokumenty, které podpoří Váš návrh – např.: životopis, výčet činností či zásluh, novinové články o činech či zásluhách, publikační přehled, atp. Připojte kontaktní údaje na navrhovanou osobu/skupinu osob.

Společně s Návrhem na ocenění zašlete Prohlášení o bezúhonnosti nominovaného a jeho Souhlas s nominací. Veškeré příslušné formuláře jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách Ústeckého kraje.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!