Nejlepší střední školou je Educhem

0
1276

Nejlepší střední školou Ústeckého kraje je v letošním školním roce podle Asociace studentů a absolventů Střední škola Educhem. K úspěchu ji dovedl nový majitel, který se do zvelebování zařízení pustil přesně před rokem. Co vše se ve škole za rok změnilo a co ji ještě čeká, prozradil výkonný ředitel Pavel Prošek.

Jak vnímáte ocenění?

První místo v elektronické hlasovací soutěži Asociace studentů a absolventů v Ústeckém kraji vnímám jako významné ocenění naší snahy.

Co považujete za nejzásadnější počiny nového vedení?

Nejtěžší práce nás čekala hned po převzetí školy o prázdninách před novým školním rokem. Snažili jsme se tehdy školu zvelebit a zpříjemnit. Pořídili jsme nové sociální zařízení, lavičky, výzdobu školy, wifi, webové stránky, kantýnu, facebook a stabilizovali pedagogický sbor. Chtěli jsme hlavně vypořádat připomínky studentů. Na zvýšení prestiže školy a kvality vyučování jsme pracovali celý školní rok.

Co se podle vás opravdu povedlo?

Hned ze začátku školního roku studenti založili školní parlament, sami si zrekonstruovali klubovnu. Začal pracovat Poradní sbor ředitelky školy, což je velmi důležité pro další rozvoj školy tím správným směrem. Dalším významným úspěchem je grant na vybudování centra výuky 3D tisku. Zahájila se také spolupráce s VŠCHT, zejména pak s jejím výzkumným centrem Unicre. Naše studenty jsme také poslali na týdenní studentskou stáž do Londýna a vybavili jsme školní knihovnu 350 novými knihami.

Spolupracujete s městěm Meziboří?

Podařilo se nám navázat spolupráci, za což děkujeme hlavně starostovi města Petrovi Červenkovi. Díky městu máme například opravenou příjezdovou komunikaci. Studenti se zkontaktovali s mezibořskými seniory a nastartovali mezigenerační spolupráci. Zvou seniory na návštěvy školních akcí, sami je pak doprovázejí například při vycházkách, případně se podílejí na drobných opravách a údržbě v domácnosti seniorů.

Kolik dětí se k vám přihlásilo do nového školního roku?

Co nás opravdu těší a co svědčí o tom, že jsme vykročili správným směrem, je právě zájem o studium v příštím školním roce. Škola bude mít od září 124 studentů, což je dvojnásobný počet, než když jsme školu přebírali.

Co chystáte do nového školního roku?

Během prázdnin chceme vybudovat učebnu pro výuku 3D tisku. Připravujeme další projektové záměry na vybavení odborných učeben. Plánujeme ve spolupráci se SENMED na Meziboří otevřít nový učební obor ošetřovatel, který nabídne zejména dívkám uplatnění v sociální sféře. Od září spouštíme nový školní vzdělávací program forenzní chemie, o který je mezi studenty velký zájem. Chceme školu dál rozvíjet a studenty připravovat tak, aby uspěli na trhu práce a hned po studiu měli šanci najít uplatnění. Rozhodně budeme pokračovat v započaté spolupráci s regionálními podnikateli a zaměstnavateli. Zapojíme se do projektů na podporu zaměstnanosti mládeže a dále budeme podporovat zahraniční krátkodobé stáže.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!