Nemocnice v Roudnici prošla rekonstrukcí

0
1224

Po několika měsících příprav a intenzivní práce se úterý 26. 7. 2016 znovu otevřela zrekonstruovaná oddělení porodnice, gynekologie a neonatologie Podřipské nemocnice s poliklinikou, která je privátní zdravotnickou společností. Investice přesahující částku 20 miliónů korun korun kompletně mění podobu porodnice, ve které se v posledních 16 letech narodilo více než 6 tisíc dětí. Na modernizaci nemocnice se významně podílel Ústecký kraj.

 

 

 

„Oceňuji úsilí, které do celkové rekonstrukce roudnické nemocnice v posledních třech letech vložil management, vlastníci a personál, a to vše za plné podpory a pochopení roudnických obyvatel, kteří si vlastně celkovou modernizaci městské nemocnice vybojovali,“ komentoval při slavnostním otevření gynekologicko-porodnického oddělení 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje Stanislav Rybák.

Při rekonstrukci porodnice byl kladen hlavní důraz na rodinnou atmosféru, komfort pacientek a kvalitní moderní vybavení, které usnadní práci lékařů, sester a ostatního zdravotnického personálu.

Zrekonstruovaná porodnice má k dispozici 13 lůžek, tři nadstandardní pokoje vybavené vysoce kvalitním zdravotnickým nábytkem a prostornou vlastní koupelnou. Porodnice nabízí tři porodní boxy s koupelnou, vybavené prvotřídní porodní postelí a také možnost využít vanu a další pomůcky. Unikátní záležitostí jsou celoskleněné operační sály pro porody císařským řezem, které nabízejí největší míru sterility prostředí, které lze dosáhnout díky ultra hladkému povrchu skla. Na porodní boxy navazuje nadstandardně vybavená neonatologie, včetně místnosti pro resuscitaci novorozenců. Místnost disponuje neonatologicko-resuscitačním lůžkem, jehož pořízení finančně významně podpořil Ústecký kraj. Součástí oddělení je stanice pro péči o fyziologické novorozence.

Oddělení gynekologie je nově rozděleno do dvou pater, v přízemí se nachází oddělení jednodenní gynekologie, které se bude zabývat ambulantními výkony, umožňující zákrok v rámci jednoho dne.  Ve druhém patře je oddělení pooperační a vícedenní gynekologie. Mimo jednotky intermediální péče také nadstandardní pokoje.

Roudnickou porodnici si vybrala a její patronkou se stala zpěvačka skupiny VERONA, Markéta Plecháčová.

„Pevně věřím, že rozhodnutí investovat právě do této oblasti bylo správné a nejlepším oceněním bude důvěra pacientů. Podařilo se nám dát dohromady tým skvělých lékařů, sester a ostatních pracovníků a ti si zaslouží pracovat v takto moderní porodnici. Pro mě osobně je toto oddělení symbolické, jelikož se jej podařilo udržet a zásadně rozvinout především díky podpoře lidí z regionu a toho si velmi vážím“, řekl při otevření oddělení ředitel nemocnice Tomáš Krajník.

O Podřipské nemocnici

V březnu uplynulo třináct let od založení Podřipské nemocnice s poliklinikou Roudnice nad Labem, s.r.o. Společnost nejprve provozovala roudnickou nemocnici jako nájemce, před čtyřmi lety ji od města odkoupila a přispěla tak k jejímu vyvedení z ekonomické ztráty do ziskového stavu.

Za dvanáct let byly realizovány investice do obnovy zařízení v řádech desítek milionů korun z vlastních zdrojů nemocnice, zejména do zřízení nových a moderních operačních sálů. Byla provedena optimalizace stavu pracovníků, nemocnice prošla certifikaci podle ISO 9001, ISO 14001 a ISO 18001, došlo k rozšíření poskytované péče, jejíž objem neustále narůstá, a z nemocnice se stalo prosperující zdravotnické zařízení. www.pnsp.cz.

Ústecký kraj dlouhodobě podporuje Podřipskou nemocnici

V roce 2014 byl Zastupitelstvem Ústeckého kraje vyhlášen dotační program „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče standardní na území Ústeckého kraje – 2014“. Předmětem podpory byla pacientská lůžka, zdravotní matrace a pacientské stolky. Organizaci  Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o., byla  v rámci předmětného dotačního programu poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 233 228 Kč. Dotace byla organizací použita na nákup pacientských lůžek s minimální a vyšší funkční specifikací, zdravotních matrací standardních a antidekubitních pasivních a pacientských nočních stolků, nočních stolků s jídelní deskou a jídelních stolků samostatně stojících pro interní a chirurgické oddělení.

V roce 2015 byl vyhlášen dotační program „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2015.“  Předmětem podpory byla mechanicky a elektricky polohovatelná pacientská lůžka, zdravotní matrace, pacientské stolky, nezbytné příslušenství lůžek i samostatně stojící, přístrojové vybavení lůžek intenzivní péče, přístrojové vybavení ošetřovatelské péče, rehabilitační a kompenzační pomůcky. Podřipské nemocnici s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o., byla poskytnuta dotace ve výši 397 800 Kč (z toho 99 400 Kč investiční dotace a 298 400 neinvestiční dotace). V rámci akutní lůžkovou péče intenzivní byly pořízeny 3 elektrické odsávačky pro chirurgickou a interní JIP. V rámci akutní lůžkové péče standardní byla pořízena pacientská  lůžka mechanicky a elektricky polohovatelná vč. hrazd a plastových rukojetí, dětská lůžka a junior lůžka, zdravotní matrace, pacientské stolky, infuzní stojany, toaletní a transportní křesla. V rámci následné a dlouhodobé lůžkové péče byly pořízeny zdravotní matrace, pacientské stolky, toaletní a invalidní vozíky, odsávačky a sprchovací lehátko a křeslo.

V roce 2016 byly vyhlášeny 2 dotační programy, a to v únoru 2016 „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2016“ a v dubnu 2016 „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování následné a dlouhodobé lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2016“. Předmětem podpory obou dotačních programů jsou pacientská lůžka, zdravotní matrace, pacientské stolky, nezbytné příslušenství pacientských lůžek, přístrojové vybavení lůžkové péče, zdravotnické prostředky přístrojového a diagnostického charakteru a další vhodné vybavení potřebné pro poskytování zdravotních služeb dané lůžkové péče. V rámci akutní lůžkové péče byla Podřipské nemocnici s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o., schválena dotace ve výši 2 132 000 Kč ( z toho 220 000 Kč investiční a 1 912 000 Kč neinvestiční). Dotace by měla být použita na pořízení speciálního elektricky polohovatelného lůžka pro oddělení JIP, elektricky polohovatelných lůžek, lůžek dětských, zdravotních matrací, pacientských stolků či bariatrického lůžka vč. příslušenství.

Vyhodnocení dotačního programu následné a dlouhodobé lůžkové péče se předpokládá v září 2016. Radou Ústeckého kraje bylo ale již Zastupitelstvu Ústeckého kraje navrženo poskytnout Podřipské nemocnici s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o., dotaci ve výši 923 000 Kč. Dotace by měla být organizací použita na pořízení elektricky polohovatelných lůžek vč. hrazd a hrazdiček, zdravotních matrací, pacientských stolků, sprchovacího lehátka, zvedáku pacientů a lineárního dávkovače.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!