Nepřizpůsobiví přijdou o dávky na bydlení – zatím ale jen někde

0
605

Mostem začínají migrovat nepřizpůsobiví. Začínají si hledat jiné bydliště než vyloučené lokality. V nich by totiž mělo v nejbližších dnech začít platit nové opatření, které by pro ně mělo omezit sociální dávky.

V praxi bude nové nařízení radnice znamenat, že ve vymezených oblastech nebude možné přiznávat nové doplatky na bydlení, a neměli by se tam tudíž stěhovat další sociálně slabí. „Je to jedna z možností, jak ochránit slušné obyvatele města před kumulováním sociálně nepřizpůsobivých na určitých místech města, kde pak dochází ke zvýšenému výskytu sociálně negativních jevů,“ informovala náměstkyně primátora Markéta Stará. Radnice také vytipovala několik lokalit, kde by mělo opatření a omezení sociálních příspěvků platit. „Vytipovali jsme lokality a požádali zúčastněné úřady – úřad práce, městskou a státní policii, odbor sociálních věcí, o posouzení a vyjádření, zda dané lokality splňují kritéria. To vše musí posvětit a schválit ještě rada města a pak už opatření a jeho fungování nic nebrání,“ informovala dále náměstkyně. Radní by měli nové opatření dostat na stůl ještě tento týden. „Opatření se nemůže vztahovat na celé město. Můžeme ho vyhlásit pouze pro oblasti, kde dochází ve zvýšené míře k porušování veřejného pořádku, kde lze sledovat nepříznivé vlivy působící především na děti, kde se vyskytují osoby pod vlivem návykových látek a kde dochází k podobným jevům,“ upozornila ještě Markéta Stará. Město při vymezení lokalit vycházelo z vlastních poznatků, které získalo při takzvaném mapování v některých částech města.

Jakmile začne opatření v určených částech města platit, úřad práce bude následně prověřovat, zda žadatel o dávku na bydlení neužívá byt právě zde. Pokud ano, a pokud žadateli vzniklo vlastnické právo nebo právo na užívání bytu až po vydání opatření, pak tento žadatel dávku na bydlení nedostane.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!