Homerlive
http://www.homerlive.cz/netradicni-prohlidky-v-muzeu-probuzeni-lva-v-zivych-obrazech/

Netradiční prohlídky v muzeu - Probuzení lva v živých obrazech
Oblastní muzeum Most zve netradiční prohlídky výstav ke 100. výročí vzniku republiky. Divadelní představení formou živých obrazů "Probuzení lva" se v mosteckém muzeu uskuteční 27. října od 10 do 16 hodin. Prohlídka s příběhem o vzniku první republiky bude každou půlhodinu.

Divadelní představení je součástí projektu „1918 CHOMUTOV - MOST - LOUNY. TŘI MĚSTA, TŘI OSUDY".

Pod patronací Ústeckého kraje propojuje v rámci stoletého výročí vzniku Československé republiky tři oblastní muzea. Ta se rozhodla připomenout tuto událost v rámci své výstavní činnosti. Rok 1918 v Ústeckém kraji byl specifický svým průběhem, který ovlivnilo v té době zde žijící početné německé obyvatelstvo. Projekt tak ukazuje říjnové události roku 1918 v různých kontrastech, ať již se jednalo o české Louny, německý Chomutov či národnostně smíšený Most. Výstavy také reflektují fenomén provincie Deutschböhmen, pokusu českoněmecké politické reprezentace zůstat součástí poválečného Rakouska, i následnou reakci mladého Česko
slovenska. Hlavním prvkem propojujícím společné úsilí všech třech muzeí je ale činnost a osud československých legionářů, rodáků z Chomutovska, Mostecka a Lounska.
Na projektu spolupracovaly Vojenský historický ústav v Praze a Masarykův archiv a Archiv akademie věd České republiky v Praze.

Bližší informace o výstavách najdete na webových stránkách a FCB jednotlivých muzeí.
Post date: 2018-09-06 11:20:38
Post date GMT: 2018-09-06 09:20:38