Nezaměstnanost v kraji ke konci roku vzrostla

0
22950
ilustrační foto

V tomto měsíci celkový počet uchazečů o zaměstnání vzrostl o 1,9  % na 44 528 osob, počet hlášených volných pracovních míst poklesl o 5,4 % na 7 634 míst a podíl nezaměstnaných osob vzrostl na 7,79 %. K 31. 12. 2016 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR), Krajská pobočka v Ústí nad Labem celkem 44 528 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 811 vyšší než na konci předchozího měsíce a ve srovnání se stejným obdobím minulého roku nižší o 6 250 osob. Z tohoto počtu bylo 42 257 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let. Bylo to o 869 osob více než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl jejich počet nižší o 6 643 uchazečů.

V průběhu měsíce bylo nově zaevidováno 4 659 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo více o 179 osob a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku méně o 72 osob. Z evidence během měsíce odešlo celkem 3 848 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Bylo to o 1 657 osob méně než v předchozím měsíci a o 271 osob méně než ve stejném měsíci minulého roku. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 2 073, tj. o 1 343 méně než v předchozím měsíci a o 451 méně než ve stejném měsíci minulého roku, 571 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím úřadu práce, tj. o 269 méně než v předchozím měsíci a o 675 méně než ve stejném období minulého roku, 1 775 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění.

Meziměsíční nárůst byl zaznamenán v šesti okresech, největší nárůst byl v okresech Litoměřice (5,7 %) a Louny (3,5 %). Meziměsíční pokles nezaměstnaných byl zaznamenán v okrese Most (-0,3 %). Ke konci měsíce bylo evidováno na ÚP ČR, Krajské pobočce v Ústí n. L. 23 118 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 51,9 %. V evidenci bylo 6 446 osob se zdravotním postižením, což představovalo 14,5 % z celkového počtu nezaměstnaných.

Ke konci tohoto měsíce bylo evidováno 1 891 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet klesl ve srovnání s předchozím měsícem o 79 osob a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl nižší o 243 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 4,2 %.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 8 674 uchazečů o zaměstnání, tj. 19,5 % všech uchazečů vedených v evidenci.

Podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 -64 let k obyvatelstvu stejného věku, k 31. 12. 2016 meziměsíčně vzrostl na 7,79 %.

Podíl nezaměstnaných stejný nebo vyšší než republikový průměr vykázalo všech sedm okresů, nejvyšší byl v okresech Most (10,1 %) a Ústí nad Labem (8,6 %). Nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v okresech Litoměřice (6,3 %) a Teplice (6,4 %).

Podíl nezaměstnaných žen vzrostl na 8,3 % a podíl nezaměstnaných mužů na 7,3 %.

Kraj evidoval k 31. 12. 2016 celkem 7 634 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 440 nižší než v předchozím měsíci, ale o 2 036 vyšší než ve stejném měsíci minulého roku. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 5,8 uchazeče, z toho nejvíce v okresech Ústí nad Labem (10,8) a Chomutov (8,3). Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 1 177 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP), na jedno volné pracovní místo připadalo 5,5 OZP. Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 2 282, na jedno volné místo připadalo 0,8 uchazečů této kategorie.

V rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) bylo od počátku roku 2016 prostřednictvím příspěvků podpořeno 7 620 osob, do rekvalifikačních kurzů bylo zařazeno 1 545 osob.

Nejčastějšími obory činností, které byly ke konci měsíce podporovány prostřednictvím SÚPM – SVČ, byly zednické a stavební práce (tesařství, truhlářství, podlahářství, přípravné a dokončovací stavební práce), opravy/údržba vozidel, velkoobchoda maloobchod, kosmetické služby provozování sportovních a kulturních zařízení atd.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!