Homerlive
http://www.homerlive.cz/nezamestnanost-v-kraji-roste/

Nezaměstnanost v kraji roste
V červenci celkový počet uchazečů o zaměstnání vzrostl o 1,0 % na 27 594 osob, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl na 14 134 míst a podíl nezaměstnaných osob vzrostl na 4,7 %.

K 31. červenci 2018 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR), Krajská pobočka v Ústí nad Labem celkem 27 594 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 270 vyšší než na konci předchozího měsíce a ve srovnání se stejným obdobím minulého roku nižší o 8 939 osob. Z uvedeného počtu bylo 24 961 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let. Bylo to o 338 osob více než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl jejich počet nižší o 9 074 uchazečů. V průběhu měsíce bylo nově zaevidováno 3 777 osob. Ve srovnání s minulým měsícem jich bylo více o 367 osob a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku méně o 155 osob.Z evidence během měsíce odešlo celkem 3 507 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Bylo to o 726 osob méně než v předchozím měsíci a o 615 osob méně než ve stejném měsíci minulého roku. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 1 876, tj. o 439 méně než v předchozím měsíci a o 433 méně než ve stejném měsíci minulého roku.

Ke konci měsíce bylo evidováno v ÚP ČR, Krajské pobočce v Ústí n. L. 15 343 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 55,6 %. V evidenci bylo 5 012 osob se zdravotním postižením, což představovalo 18,2 % z celkového počtu nezaměstnaných. Ke konci tohoto měsíce bylo evidováno 1 023 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejichž počet vzrostl ve srovnání s předchozím měsícem o 34 osob a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl nižší o 244 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 3,7 %. Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 6 826 uchazečů o zaměstnání, tj. 24,7 % všech uchazečů vedených v evidenci. Podíl nezaměstnaných stejný nebo vyšší než republikový průměr vykázalo všech sedm okresů, nejvyšší byl v okrese Most (6,4 %).
Post date: 2018-08-08 11:32:23
Post date GMT: 2018-08-08 09:32:23