Nezaměstnanost v regionu roste, nejvyšší je v Mostě

0
271

V tomto měsíci celkový počet uchazečů o zaměstnání vzrostl v celém Ústeckém kraji o 4,8 % na 27 600 osob, počet hlášených volných pracovních míst klesl na 15 748 míst a podíl nezaměstnaných osob vzrostl na 4,7 %.

K 31. 1. 2019 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR), Krajská pobočka v Ústí nad Labem celkem 27 600 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 1 265 vyšší než na konci předchozího měsíce a ve srovnání se stejným obdobím minulého roku nižší
o 4 879 osob. Z uvedeného počtu bylo 25 199 dosažitelných uchazečů o zaměstnání
ve věku 15 – 64 let. Bylo to o 1 242 osob více než na konci předchozího měsíce.
Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl jejich počet nižší o 4 502 uchazečů.

V průběhu měsíce bylo nově zaevidováno 5 496 osob. Ve srovnání s minulým měsícem jich bylo více o 1 701 osob a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku méně
o 145 osob.

Z evidence během měsíce odešlo celkem 4 231 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Bylo to o 1 409 osob více než v předchozím měsíci a o 453 osob méně než
ve stejném měsíci minulého roku. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 2 308, tj. o 968 více než v předchozím měsíci a o 379 méně než ve stejném měsíci minulého roku, 384 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím úřadu práce,
tj. o 89 více než v předchozím měsíci a o 233 méně než ve stejném období minulého roku, 1 923 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění (sankčně, ostatní).

Meziměsíční nárůst uchazečů byl zaznamenán ve všech okresech kraje, největší v okrese Děčín (8,8 %) a nejmenší v okrese Ústí n. L. (1,8 %).

Ke konci měsíce bylo evidováno na ÚP ČR, Krajské pobočce v Ústí n. L. 14 830 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 53,7 %. V evidenci bylo 4 717 osob
se zdravotním postižením, což představovalo 17,1 % z celkového počtu nezaměstnaných.

Ke konci tohoto měsíce bylo evidováno 1 247 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejichž počet vzrostl ve srovnání s předchozím měsícem o 19 osob a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl nižší o 61 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 4,5 %.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 8 324 uchazečů o zaměstnání, tj. 30,2 % všech uchazečů vedených v evidenci.

Podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku
15 – 64 let k obyvatelstvu stejného věku, k 31. 1. 2019 meziměsíčně vzrostl na 4,7 %.

Podíl nezaměstnaných stejný nebo vyšší než republikový průměr vykázalo všech sedm okresů, nejvyšší byl v okrese Most (5,9 %). Nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v okrese Teplice (3,3 %). Podíl nezaměstnaných žen se zvýšil na 5,2 %
a podíl nezaměstnaných vzrostl na 4,3 %.

Kraj evidoval k 31. 1. 2019 celkem 15 748 volných pracovních míst. Jejich počet byl
o 768 vyšší než v předchozím měsíci a o 4 796 vyšší než ve stejném měsíci minulého roku. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 1,8 uchazeče, z toho nejvíce v okrese Ústí n. L. (3,1) a nejméně v okrese Teplice (1,1). Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 688 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP), na jedno volné pracovní místo připadalo 6,9 OZP. Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 4 399, na jedno volné místo připadalo 0,3 uchazečů této kategorie.

V rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) bylo od počátku roku 2019 prostřednictvím příspěvků podpořeno 346 osob, do rekvalifikačních kurzů bylo zařazeno 59 osob.

Nejčastěji podporovanými obory činností byly ke konci měsíce osobní služby (kosmetika, kadeřnictví, manikúra/pedikúra), velkoobchodní a maloobchodní činnost, přípravné a dokončovací stavební práce, vedení účetnictví a daňové evidence, výroba textilních výrobků, fotografické služby aj.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!