Homerlive
http://www.homerlive.cz/nove-zaluzi-se-bude-opravovat/

Nové Záluží se bude opravovat
Litvínov neuspěl s reklamací stezek a hrází v areálu Nové Záluží. V roce 2012 stálo vybudování sportovně rekreačního areálu 208 miliónů korun. Na některé stezky je už ale druhý rok vstup zakázán a bortí se i hráze. Město nyní našlo cestu, jak dát areál opět do pořádku.

Když začaly po krátké době praskat první asfaltové povrchy a bortit se jedna z hrází, město dílo reklamovalo u dodavatele. S reklamací ale neuspělo, a tak se vedení města obrátilo se žádostí o pomoc přímo na Ministerstvo financí ČR, které z dotace celý areál v roce 2012 zaplatilo. Ani tady ale Litvínov neuspěl. „Ministerstvo financí vyhodnotilo, že nikdo nepochybil. Stavební firma realizovala práce přesně podle projektové dokumentace. A projektant vybral postup, který je možný,“ prozradila výsledek reklamační anabáze starostka města Kamila Bláhová. Všichni tedy podle ministerstva financí postupovali správně, ale areál za 208 miliónů korun se nedá využívat. Projektant při volbě postupu totiž nemohl podle ministerských úředníků předvídat, jak velký bude pohyb podloží v těžbou zasažené lokalitě. Litvínovu nyní nezbývá nic jiného, než alespoň část areálu opravit na vlastní náklady. „Nové Záluží bylo hrazeno z dotace z patnácti ekomiliard. Proto na opravy stezek a jedné hráze žádat o další dotaci nemůžeme. Hráz Nové vody ale v rámci dotace řešena nebyla. Budeme proto žádat o dotaci na druhou etapu, na sanaci právě hráze Nové vody a na stezky a osvětlení na hrázi,“ prozradila Kamila Bláhová. Město chce na tuto část Nového Záluží získat dotaci 48 miliónů korun. Předkladatelem bude Ústecký kraj, což je v případě, že žádost meziresortní komisi podává dotčená obce, standartní postup. Pokud Litvínov se žádostí uspěje, bude hradit pouze mobiliář a osvětlení. Sanace hráze Nové Vody nebude nic jednoduchého. Spočívá nejprve v rozebrání konstrukčních vrstev vozovky, které bude možno v rámci opravy recyklovat, a následném odtěžení celého tělesa hráze na úroveň 2,5 m pod stávajícího povrchu vozovky. Teprve pak se bude v pěti zhutněných a vyztužených vrstvách opět stavět hráz. Stezky, které byly vybudovány z původní dotace a v současné době jsou natolik poškozené, že je na ně vstup zakázán, bude opravovat město na vlastní náklady. „Pro letošní rok je v akčním plánu města zahrnuto 8,5 miliónů korun na sanaci stezek v Novém Záluží. Při kontrole stavu areálu jsme zjistili, že hráz A se přes zimu výrazně sesunula a její oprava se musí také přeprojektovat,“ uvedla dále starostka města. Město nyní musí rozhodnout, které stezky opraví jako první. Na řadu by nejdříve měla přijít dráha pro in-line, která je celá zavřená a spojuje hráz A s hrází u Nové Vody.
Post date: 2019-03-24 19:37:53
Post date GMT: 2019-03-24 18:37:53