Homerlive
http://www.homerlive.cz/novy-skatepark-u-koldomu-se-zatim-odklada/

Nový skatepark u Koldomu se zatím odkládá
Společnost SPORTaS s.r.o. už v dubnu tohoto roku představila projekt výstavby skateparku v areálu tenisových kurtů u sportovní haly, konkrétně pak na místě dvou centrálních dvorců. V té době také probíhalo výběrové řízení na dodavatele této stavby, předpokládané náklady byly cca 10 milionů korun a termín dokončení do podzimu roku 2018.

I přes veškeré úsilí se však nepodařilo zajistit dodavatele pro výstavbu skateparku. Do výběrového řízení se přihlásil pouze jeden uchazeč, který nesplnil podmínky zadávací dokumentace a musel být tedy vyloučen. Vzhledem k této skutečnosti bylo výběrové řízení na výstavbu skateparku zrušeno.

Pokud by bylo vypsáno další výběrové řízení, nelze již dodržet požadovaný termín výstavby v roce 2018, neboť vzhledem ke stavebnímu boomu v České republice jsou stavební firmy plně vytíženy.

Nastalou situaci řeší vedení společnosti SPORTaS s.r.o. s vedením města Litvínova, dohoda o dalším postupu zatím nebyla přijata. "Přesto pevně věřím, že k výstavbě skateparku dojde v co nejbližší době," doufá Miroslav Otcovský, jednatel společnosti SPORTaS.

 
Post date: 2018-06-10 08:18:06
Post date GMT: 2018-06-10 06:18:06