Občané se ptají politiků

1
553
Proč se opravila jen část pozemní komunikace v ulici Boženy Němcové a ne celá alej? Když se jede na Ressl, tak si člověk myslí, že na křižovatce nechá všechny tlumiče.
Odpovídá primátor Mostu Jan Paparega:
Město Most plánovalo opravu ulice B. Němcové v roce 2017 a to v celé její délce. Vzhledem k investiční akci společnosti Severočeská vodárenská společnost, a. s., která bude právě v neopravené části dokončena v letošním roce, nebylo hospodárné a efektivní opravit v roce 2017 celou komunikaci, která by byla z části zničena v roce 2018 při dokončení zmiňované investiční akce. Zbylá část ulice B. Němcové, která patří mezi jednu z nejhorších ve městě, bude opravena v letošním roce. Věřím, že postupné kroky města chápete.
Obracíme se na Městskou policii Most s upozorněním na porušení vyhlášky o zákazu pití alkoholu na veřejnosti, poukazujeme na popíjející bezdomovce a nepořádek po nich. Dispečink MP sdělí, že neví, že čtvrť Zahražany spadá pod tuto vyhlášku, strážníci bezdomovce legitimují a odjedou pryč…
Odpovídá náměstek primátora Mostu Marek Hrvol
Velmi nás mrzí, že k této politováníhodné situaci došlo. Vedení městské policie již v této věci podniklo příslušná opatření a věříme, že k tomuto pochybení již nedojde. Vzhledem k rozloze města bohužel není možné, aby strážníci byli vzhledem ke svému počtu 24 hodin denně přítomni na všech místech ve městě. Proto si vás dovoluji požádat, abyste se i nadále s důvěrou obracela na městskou policii na čísle 156 nejen v případě porušení zmíněné obecně závazné vyhlášky, ale i v dalších případech, kdy dojde k narušení veřejného pořádku. Pokud by se opakovala vámi zmíněná situace nebo jste byla z jiného důvodu nespokojena s prací strážníků, kontaktujte prosím přímo ředitele městské policie prostřednictvím e-mailu jaroslav.hrvol@mp-most.cz. Při takovémto sdělení bude třeba vždy uvést datum a čas hlášení události.

1 komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!