Homerlive
http://www.homerlive.cz/otazka-pro/

Otázka pro...
předsedu Řídicího výboru Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje Martina Kliku

Rozvíjející se ekonomiku České republiky brzdí nedostatek pracovních sil v technických oborech. Potýká se se stejným problémem také Ústecký kraj?

„Nedostatek zaměstnanců v technických oborech hlásí většina velkých investorů v kraji. Chybí zkušení svářeči, mechanici, zámečníci, soustružníci a další. Je nutná podrobná analýza trhu práce a začít řešit problém od základu. Tedy od středních škol. Nejen posílit školství v kraji o chybějící obory. Ale také více se zajímat o studenty. Hendikepem středních škol, a to i těch krajských, je, že pedagogové nejsou schopni včas rozpoznat a vyhodnotit případy, kdy mladí lidé na studium nestačí a odchází před jeho ukončením. Přibývá případů lidí se základním vzděláním, kteří ze středních škol ještě před maturitou odchází na úřady práce. S těmi je nutné pracovat a včas je přesvědčit ke studiu učebního boru. To je ale problém nejen středních škol, ale i rodičů. Trendem je umístit dítě do střední školy s maturitou za každou cenu. Když na školu nestačí, jsou se základním vzděláním jen velmi těžko uplatnitelní na trhu práce. O vyučené mladé lidi mají přitom zaměstnavatelé obrovský zájem a stále je jich nedostatek. Jedná se o problém, při jehož řešení se musí spojit zaměstnavatelé se svými požadavky a školy. Výsledek se nedostaví hned, chce to čas a důslednou spolupráci všech, kdo ovlivňují trh práce.“
Post date: 2016-04-22 11:22:46
Post date GMT: 2016-04-22 09:22:46